«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut : Ympäristötekniset konsultointipalvelut

20.03.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-006080
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 057-131780
Osallistumishakemukset 30.04.2022 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=222902&tpk=72dd3278-ba90-4335-967d-e10328fbf425

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heidi Ojamaa
Puhelin:+358 401427303
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=222902&tpk=72dd3278-ba90-4335-967d-e10328fbf425
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ympäristötekniset konsultointipalvelut
Viitenumero:
OUKA/8590/02.08.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Oulun kaupungin ympäristötekniset konsultointipalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin luokkiin: 1. Pilaantuneiden maa-alueiden asiantuntijapalvelut 2. Pohjavesi- ja vesistötarkkailut pilaantuneilla maa-alueilla, kaatopaikoilla, ylijäämämaa-alueilla sekä luonnonvesissä 3. Kaatopaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelu sekä lupamenettelyt 4. Maaperän pilaantuneisuuteen ja vesistöseurantoihin liittyvät laboratoriopalvelut sekä niihin liittyvät hyötykäyttöselvitykset 5. Muut asiantuntijapalvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pilaantuneiden maa-alueiden asiantuntijapalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luokassa 1 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään pilaantuneiden maa-alueiden asiantuntijapalveluista. Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. seuraavia tehtäviä: - toimintahistoriaselvitykset - maaperä-, pohjavesi ja sedimenttitutkimukset - kunnostussuunnittelu - pima-ilmoituksen laatiminen - riskinarviointi - maaperän kunnostuksen valvonta sekä tarvittaessa jälkitarkkailu - loppuraportointi HUOM! Mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen luokkaan 1, tulee hänen jättää osallistumishakemus myös luokkaan 4.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.4.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ks. kohta VI:3) Lisätiedot

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pohjavesi- ja vesistötarkkailut pilaantuneilla maa-alueilla, kaatopaikoilla, ylijäämämaa-alueilla sekä luonnonvesissä
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luokassa 2 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään pohjavesien- ja vesistöjen tarkkailusta pilaantuneilla maa-alueilla, kaatopaikoilla, ylijäämämaa-alueilla sekä luonnonvesissä. Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtävät: - pohjavesitutkimusten suunnittelu - vesistöseurantojen suunnittelu - tutkimusten toteutus (orsi- ja pohjavedet, pintavedet sekä kaatopaikkojen perustilaselvitykset, kuten kaatopaikkakaasumittaukset) - kenttämittaukset (esim. veden korkeudet, happipitoisuudet) - tulosten analysointi sekä raportointi sähköisen tietojärjestelmän kautta - muut erillistehtävät tutkimuskohteiden ja tilaajatarpeiden mukaan

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.4.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ks. kohta VI:3) Lisätiedot

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kaatopaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelu sekä lupamenettelyt
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luokassa 3 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaatopaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelusta sekä lupamenettelystä. Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtävät: - kaatopaikkojen toimintahistoriaselvitykset ja perustilaselvitykset - kaatopaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelu - asiantuntijatehtävät lupamenettelyssä

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.4.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ks. kohta VI:3) Lisätiedot

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maaperän pilaantuneisuuteen ja vesistöseurantoihin liittyvät laboratoriopalvelut sekä niihin liittyvät hyötykäyttöselvitykset
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriopalvelut. (71900000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luokassa 4 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään maaperän pilaantuneisuuteen ja vesistöseurantoihin liittyviin laboratoriopalveluihin. Asiantuntijapalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtävät: - maa-, vesi- ja sedimenttinäytteiden analyysipalvelut - MARA- ja MASA-asetusten mukaiset analyysipalvelut ja lausunnot HUOM! Mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen luokkaan 4, tulee hänen jättää osallistumishakemus myös luokkaan 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.4.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ks. kohta VI:3) Lisätiedot

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Muut asiantuntijapalvelut
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luokassa 5 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään mm. seuraavista asiantuntijapalveluista: - muut selvitykset ja inventoinnit esim. kaatopaikkojen perustilaselvitykset - toimintaprosessien kehitys - kiertotalousselvitykset - hyötykäyttöselvitykset, liittyen mm. maa-aineksiin ja jätteisiin - päästölaskenta - toimiminen tilaajan edustajana lupa-asioissa - turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.4.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Ks. kohta VI:3) Lisätiedot

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.4.2022 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HAKEUTUMINEN: Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Osallistumishakemuksen perusteella Monetra Oulu Oy hankintapalvelut tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, vaaditut referenssit, muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään ja luokkiin hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä tai poissulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee tilaaja. HANKINTAPROSESSIN AIKATAULU: Perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää siitä päivästä lukien, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäisissä tapauksissa 15 työpäivään, mikäli hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, taikka muusta perustellusta syystä. Edellä mainittua osallistumishakemusten käsittelyä koskevaa määräaikaa voidaan pidentää edellä ilmoitetusta, mikäli määräajan noudattaminen ei ole mahdollista ehdokkaan hyväksymistä tai poisulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään koskevan päätöksen tekijän (yhdyskuntalautakunta) kokousaikataulusta johtuen. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin osallistumishakemukset on käsitelty. Dynaaminen hankintajärjestelmä on suunniteltu alkavaksi 1.5.2019 ja se päättyy ilman eri ilmoitusta 30.4.2022. Mikäli järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksista ilmoitetaan ennen dynaamisen hankintajärjestelmän kestoajan päättymistä uudella hankintailmoituksella, joka julkaistaan julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä toukokuussa 2019. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken ns. sisäistä kilpailutusta käyttäen. Tilaajat määrittelevät dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen valintaperusteet sekä tarjousajan, jonka tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen (10) päivää siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta pyydetään tarjous sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. Tarjousajan jälkeen tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset, suorittaa vertailun ja tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan asianosaisille tiedoksi. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata palvelun. Tilaaja valitsee palveluntuottajan/tuottajat kulloinkin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli. Tilaaja voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivätyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemista ja soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.3.2019
«« Takaisin