«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
TeeSe Botnia Oy Ab : Kalusteet

19.03.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-006047
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 056-128629

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:PL 1014
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna Salmela
Puhelin:+358 405713213
Sähköpostiosoite:anna.salmela@teese.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=229600&tpk=c1928f38-0fc6-439d-897d-960a8f3f4d13
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kalusteet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet. (39000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta seuraavista kalusteryhmistä: 1. Päiväkotikalusteet 2. Koulu- ja oppimisympäristökalusteet 3. Toimisto- ja yleistilojen kalusteet 4. Hoivakalusteet 5. Kirjastokalusteet Kilpailutuksen tavoitteena on luoda puitejärjestely osakokonaisuuksittain useamman toimittajan kanssa 1.7.2019 alkavalle toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Päiväkotikalusteet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lastentarhojen kalusteet. (39161000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa sisältää alustavan suunnitelman mukaan päiväkotikalusteet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Koulu- ja oppimisympäristökalusteet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Koulukalusteet. (39160000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa sisältää alustavan suunnitelman mukaan koulu- ja oppimisympäristökalusteet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Toimisto- ja yleistilojen kalusteet
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Toimistokalusteet. (39130000-2)
Kokoushuoneiden kalusteet. (39153000-9)
Aula- ja vastaanottotilojen kalusteet. (39156000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa sisältää alustavan suunnitelman mukaan toimisto- ja yleistilojen kalusteet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hoivakalusteet
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Makuuhuoneen, ruokasalin ja olohuoneen kalusteet. (39143000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa sisältää alustavan suunnitelman mukaan hoivakalusteet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kirjastokalusteet
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kirjastokalusteet. (39155000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa sisältää alustavan suunnitelman mukaan kirjastokalusteet.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.5.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita toimittajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa. Hankinnasta kiinnostuneet toimittajat voivat halutessaan esittää näkemyksiä sekä kysymyksiä tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy Ab:n yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: anna.salmela@teese.fi. Kommentit toivotaan 15.4.2019 mennessä. Toimittajilta toivotaan kommentteja erityisesti puitejärjestelyn toimintamallia, eri osakokonaisuuksien ryhmittelyä ja toimittajamäärää, tuotekoreja ja hinnoittelua sekä tuotteille ja palveluille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja laadullisia kriteerejä koskien. Kommentteja toivotaan etenkin kirjastokalusteista, joka on tarkoitus sisällyttää täysin uutena kalusteryhmänä puitejärjestelyyn. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tämä ilmoitus ei myöskään sido TeeSe Botnia Oy Ab:tä toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen mukaisena tai lainkaan. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Lopullisen tarjouspyynnön ryhmittely voi esim. poiketa tämän ilmoituksen ryhmittelystä ja tarjouspyynnöstä voidaan poistaa tai siihen voidaan lisätä osia. *** TeeSe Botnia Oy Ab toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja vastaa yhteishankintasopimusten kilpailuttamisesta, päätöksenteosta ja sopimushallinnasta tavara- ja palveluhankinnoissa. TeeSen kilpailuttamien sopimusten käyttäjiksi voivat sitoutua seuraavat yhteisöt tytäryhteisöineen: Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Maalahden kunta, Laihian kunta, Mustasaaren kunta, Närpiön kaupunki, Isokyrön kunta, Korsnäsin kunta, Kristiinankaupunki sekä muut yhteisöt, jotka TeeSen suoran tai välillisen omistuksen perusteella voivat käyttää yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia. Vaasan kaupunki on sitoutunut tähän hankintaan sen toteutuessa etukäteen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.3.2019
«« Takaisin