«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Sodankylän kunta : Kansallinen hankintailmoitus: Perusopetuksen väliaikaiset toimitilat (väistötilat)

15.03.2019 16:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005886
Tarjoukset 3.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-005517
Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus: Perusopetuksen väliaikaiset toimitilat (väistötilat)

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sodankylän kunta
Y-tunnus 0193169-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilapalvelu
Yhteyshenkilö Ville Pyhäjärvi
Postiosoite Jäämerentie 1 PL60
Postinumero 99601
Postitoimipaikka Sodankylä
Maa Suomi
Puhelin +358401975846
Sähköpostiosoite ville.pyhajarvi@sodankyla.fi
Internet-osoite (URL) http://www.sodankyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=227534&tpk=98ef1a82-53e1-4831-aa31-624886ea0169
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansallinen hankintailmoitus: Perusopetuksen väliaikaiset toimitilat (väistötilat)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
227534
Hankinnan kuvaus

Korjausilmoitus: Sodankylän kunnanvaltuusto käsittelee tämän hankinnan vaatimaa lisämäärärahaa kokouksessaan 11.4.2019. Aiemmin käsittelypäiväksi ilmoitettiin 22.3.2019. Sodankylän kunta pyytää tarjoukset perusopetuksen väliaikaisista toimitiloista (parakki, tilaelementti, muu vastaava). Toimitilat voivat olla käytettyjä, mutta ne saavat olla korkeintaan 5 vuotta vanhoja ja niiden tulee täyttää uusien rakentamisasetusten määräykset sekä tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjouspyynnön sisältö: Tarjouksen tulee sisältää toimitilojen: 1. Asennus (sisältäen kuljetuksen) 2. Vuokra (tilaaja vastaa käyttökustannuksista sekä kiinteistönhuollosta) 3. Purkaminen (sisältäen kuljetuksen) Kaikki tarjoukseen sisältyvät kulut jaetaan tarjouspyynnön mukaiselle perusvuokra-ajalle 8/2019- 6/2022 laskutettavaksi tasaerin kuukausittain. Tilaaja huolehtii tarvittavat perustustyöt, liittymät kohteeseen sekä tilojen irtokalusteet. Urakkarajana on perustuspalkkien yläpinta. Toimittajan tulee huolehtia kaikesta rakennuksen sisälle tulevasta tekniikasta, joka vaaditaan liittymiin mm. kaukalämpövaihdin ja sähkökeskus. Toimitilat tullaan sijoittamaan Sodankylän keskustaan (Koulukeskuksen alueelle) ja niiden tulee olla kaksi erillistä rakennusta, jotka ovat kerrosalaltaan samankokoiset (+/- 100 kerrosneliötä) ja sisältävät: 1. Vähintään 12 opetusluokkaa, joista jokainen on pinta-alaltaan vähintään 55 neliömetriä (luokkiin sijoitetaan maksimissaan 25 henkilöä ja tämä on huomioitava IV:n mitoituksessa). Yhden opetusluokista tulee olla kotitalousluokka. Kotilalousluokan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 100 neliötä ja sisältää vähintään 4 opetuskeittiötä kalusteineen (liesi, uuni, liesituuletin, vähintään 2 neliötä laskutilaa sekä paikkavaraukset jääkaapeille 600x600) ja yhteinen kuiva-ainevarasto kooltaan vähintään 4 neliötä. 2. Molemmissa rakennuksissa opettajien taukotila, jonka yhteydessä yksi vessa, yhteensä noin 30 neliömetriä 3. Vähintään 1 vessa jokaista luokkaa kohden. Molemmissa rakennuksissa yhden vessoista on oltava esteetön. Esteettömän vessan oltava käytettävissä myös oppituntien aikana häiritsemättä opetusta eli sinne on oltava kulkuyhteys lämpimältä yhdyskäytävältä. 4. Muut kiinteistön ylläpitoon liittyvät tilat (tekninen tila, käytävät, eteinen, siivouskomero). - Kulun opetustilojen välillä tulee onnistua poistumatta sisätiloista ja häiritsemättä muiden opetusluokkien toimintaa (luokkien välillä tulee olla lämmin yhdyskäytävä). Rakennusten välillä ei tarvitse olla lämmintä yhdyskäytävää. - Siivouskomeroiden tulee olla kooltaan 5 neliötä ja niissä on oltava lattiaviemäri sekä toimintaan sopiva vesipiste (normaali käsienpesupiste ei riitä). 5. Tarjouksen tulee sisältää esteettömän kulun mahdollistavat kulkureitit rakennuksiin. (Rampit ja portaat). 6. Molemmissa rakennuksissa tulee olla vähintään 6 neliön varastohuone. Vaatimuksia rakennusten suhteen: Tiloissa tulee olla 1. Ilmanvaihtojärjestelmä, joka täyttää voimassa olevien rakentamisasetusten vaatimukset tilojen käyttötarkoituksen mukaisesti. IV:n suunnittelussa tulee huomioida luokkien maksimihenkilömäärä (25), opetustoiminnassa tarvittavat laitteet esim, tietokoneet sekä kotitalousluokan erityistarpeet (erillispoistot). 2. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, joka on yhdistettävissä kaukolämpöverkkoon. Tilaaja tuo kaukolämpölinjan tekniseen tilaan. Tarjouksen tulee sisältää kaukolämpövaihdin asennuksineen. 3. Sähköverkko. Sähköpääkeskuksen asennuksineen tulee sisältyä tarjoukseen. 4. Koulutoiminnan kannalta riittävät tietoverkkovalmiudet (tilaaja tuo kohteeseen valokuituliittymän). Jokaisessa opetusluokassa tulee olla neljä atk-verkkopistoketta niin. että kaksi pistoketta on sijoitettu luokan vastakkaiselle sivulle kuin toiset kaksi pistoketta. Kahden pistokkeista on palveltava opettajan työpistettä. Lisäksi: 5. Tilojen tulee olla esteettömät 6. Tilojen tulee täyttää paloviranomaisen vaatimukset 7. Rakennusten tulee olla yhdessä kerroksessa 8. Rakennusten tulee olla puurunkoisia 9. Rakennusten julkisivujen tulee olla lautaverhouksella 10. Rakennuksissa täytyy olla harjakatto tai laskeva katto, jonka minimikaltevuus on 1:5 ja kattoristikot tulee mitoittaa paikallisiin lumiolosuhteisiin 11. Tarjouksen tulee sisältää kattoturvatuotteet (lumiesteet ja kulkutikkaat) - Kulkutikkaat varustettavat lapsisuojalla 12. Huonekorkeuden tulee olla vähintään 2800mm Väistötilojen rakenteiden tulee saavuttaa energialuokka C. Toimittajan vastuulle kuuluu suorittaa kohteessa tiiveysmittaukset ja toimittaa tästä todistus tilaajalle (Energiatodistus tulee toimittaa). Tilojen tulee olla asennettuna ja tilaajan käytettävissä mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 5.8.2019. Asennusaikataulu on yksi pisteytykseen vaikuttavista tekijöistä ja alustavasti vuokra-aika loppuu 30.6.2022. Tarjouspyyntöön liittyvät optiot: 1. Vuokra-ajan jatkaminen 31.12.2022 saakka 2. Vuokra-ajan jatkaminen 30.6.2023 saakka Tarjousten vertailu tulee tapahtumaan hinnan sekä toimitusaikataulun mukaan. Vertailtava hinta on asentamiskulut, toimitilojen vuokra sekä purkamiskustannukset yhteensä jaettuna vuokra-ajan kuukausilla 30.6.2022 mennessä eli (X + Y*b + Z) / b = A, jossa: X = Asentamiskustannukset (€) Y = Vuokra (€/kk) Z = Purkaminen (€) b = Vuokra-aika (aika toimitilojen luovuttamisesta 30.6.2022 saakka kuukausina) A = Vertailuhinta (€/kk) Halvin vertailuhinta saa pisteet 90 ja muiden tarjoajien hinnat vertaillaan kaavalla E*90/R, jossa: E = Edullisin vertailuhinta R= Vertailtava hinta Toimitusaikataulu pisteytetään seuraavanlaisesti: Tilat toimitettu päivämäärään mennessä: - 22.7.2019 = 10 pistettä - 29.7.2019 = 5 pistettä - 5.8.2019 = 0 pistettä Tarjoajia velvoitetaan huomioimaan, että tässä hankinnassa noudatetaan pääsääntöisesti YSE98 mukaisia ehtoja, mutta ehdoista poiketaan mm. viivästyssakon osalta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Modulaariset ja siirrettävät rakennukset. (44211100-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Sodankylä (K758)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.6.2019 - 30.6.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Kustannukset (90)
  2. Toimitusaika (10)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.4.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset tulee jättää Tarjouspalvelu-portaalin kautta osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin