«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Hammashoitoyksiköiden hankinta

15.03.2019 14:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005873
Tarjoukset 15.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilö Sakari Kärkkäinen
Postiosoite PL 27
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358447036340
Sähköpostiosoite sakari.karkkainen@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=197894&tpk=e871b244-f8b5-4579-9723-bbef646f2ba4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hammashoitoyksiköiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/7575/02.08.00/2018
Hankinnan kuvaus

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hammashoitoyksiköistä. Tavoitteena on hankkia Tuiran hyvinvointikeskukseen hammashoitoyksiköt, jotka soveltuvat Oulun kaupungin suun terveydenhuollon prosesseihin ja joihin tulevaisuuden digitaaliset innovaatiot on helppo integroida. Hankinta sisältää laitetoimituksen lisäksi mm. asennuksen ja käyttöönoton. Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu tämän tarjouspyynnön lisäksi yksityiskohtaisemmin liitteessä ”Toimituksen kuvaus”. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua. Hankintayksikkö tekee tilauksia vain todellista tarvetta vastaavan määrän. Arvioitujen sekä tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" tarjouslomakkeella ilmoitettujen määrien ilmoittamisen tavoitteena on ainoastaan saada tarjousten hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi. Hankintaan kuuluvat laitteistot tulee tarjota kertahankintana ja asennettuna toimintakuntoon saatettuna vapaasti tilaajan ilmoittamiin paikkoihin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jäljempänä "hankintalaki". Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.4.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin