«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Kansallisgalleria : TIETOPYYNTÖ: Kansallisgallerian HR-järjestelmä ja palkkahallinnon palvelut

19.03.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005751
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 056-129353

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansallisgalleria
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0800570-3
Postiosoite:Kaivokatu 2-4 C
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@fng.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kansallisgalleria.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen säätiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Kansallisgallerian HR-järjestelmä ja palkkahallinnon palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kansallisgallerian HR- järjestelmäratkaisu ja hankintayksikölle tuotettava palkkahallinnon palvelu.

Ennakkoilmoittamisen tarkoituksena on myös käynnistää tekninen vuoropuhelu, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan kilpailutusta. Tulevaa hankintamenettelyä varten hankintayksikkö on laatinut hankinta-asiakirjaluonnokset, jotka ovat saatavissa osoitteesta kirjaamo@fng.fi. Hankintayksikkö pyytää vastaamaan hankinta-asiakirjoista esitettyihin kysymyksiin 4.4.2019 klo 16.00 mennessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Palkkahallinto. (79211110-0)
Liiketoimien ja henkilökohtaisen liiketoiminnan ohjelmatuotteet. (48400000-2)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmatuotteet. (48450000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Kansallisgallerian HR- järjestelmäratkaisu ja hankintayksikölle tuotettava palkkahallinnon palvelu.

Hankittavan HR- järjestelmäratkaisun tulee olla hankintayksikön tarpeisiin käyttövalmis palveluna toimitettava HR-järjestelmä. HR-järjestelmän hankinnassa tavoitteena on hankkia Kansallisgallerian henkilöstöhallintoa hyvin tukeva ja palveleva järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla voidaan erityisesti kehittää ja joustavoittaa henkilöstöhallinnon prosesseja, sujuvoittaa ja tehostaa esimiestyöskentelyä sekä parantaa mittaamista ja raportointia.

Palkkahallinnon hankinnassa tavoitteena on hankkia ulkoistetun palkkahallinnon palvelut, jonka avulla varmistetaan luotettava, toimintavarma, oikea aikainen ja ammattitaitoinen palkkahallintoprosessi. Palkkahallinnon tulevalta kumppanilta odotetaan palkkahallintoprosessien sparraamista ja kehittävää otetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2019 - 31.8.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
23.4.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
23.4.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Ennakkoilmoittamisen tarkoituksena on myös käynnistää tekninen vuoropuhelu, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan kilpailutusta. Tulevaa hankintamenettelyä varten hankintayksikkö on laatinut seuraavat hankinta-asiakirjaluonnokset:

- HR-järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset (luonnos),

- Palkkahallinnon palvelujen palvelukuvaus (luonnos).

Asiakirjat ovat saatavissa osoitteesta kirjaamo@fng.fi (viitteeksi "HR-järjestelmän markkinakartoitus").

Hankintayksikkö pyytää vastaamaan asiakirjoissa esitettyihin kysymyksiin 4.4.209 klo 16:00 mennessä.

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.3.2019
«« Takaisin