«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jokioisten kunta : Tiesuunnitelman laatiminen maantien 2804 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioinen-Vaulammi

14.03.2019 15:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005732
Tarjoukset 28.3.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jokioisten kunta
Y-tunnus 0147645-7
Yhteyshenkilö Emilia Naatula
Postiosoite Keskuskatu 29 A
Postinumero 31600
Postitoimipaikka Jokioinen
Maa Suomi
Puhelin +358503823016
Sähköpostiosoite emilia.naatula@jokioinen.fi
Faksi +35834384025
Internet-osoite (URL) http://www.jokioinen.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jokioinen?id=228120&tpk=ac260dc9-5ba3-4826-b7f2-8cba7e0eda4c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tiesuunnitelman laatiminen maantien 2804 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioinen-Vaulammi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
228120
Hankinnan kuvaus

Jokioisten kunta pyytää tarjousta tiesuunnitelman laatimisesta jalankulku- ja pyörätien toteuttamiseksi maantielle 2804 (Vaulammintie) välille Jokioinen-Vaulammi tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Suunnittelualue Suunnittelukohde sijoittuu maantielle 2804 välille Jokioisten keskusta-Vaulammi. Suunniteltava jalankulku- ja pyöräilyväylä (pituus n. 4,1 km) liittyy maantien 2804 itäpäässä olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään ja länsipäässä Muototeräs Oy:n liittymään. Suunnittelualueen tierekisteriosoite on noin 2804/1/545 – 2804/1/4650. Työn sisältö Työssä laaditaan tiesuunnitelma jalankulku- ja pyörätien toteuttamista varten. Työhön sisältyvät myös maaperätutkimukset (10 työvuoroa painokairauksia kuluineen), mittausperusta ja maastomallin laatiminen. Suunnitelmassa on esitettävä, että mm. seuraavat suunnittelun osat on tarkistettu ja suunniteltu vastaamaan muuttuvaa tilannetta: • kuivatus • liikenteenohjaus • rakenteet ja laitteet • linja-autopysäkit • tierakenteet Nykyisen ja rakennettavan paineviemärin sijoitus esitetään suunnitelmassa. Tiesuunnitelmasta on tehtävä liikenneturvallisuusauditointi ja se pitää teettää suunnittelutyöstä riippumattomalla, kolmannella osapuolella. Jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta laaditaan alustava kustannusarvio FORE-hankeosalaskennalla. Kokoukset Työhön sisältyy 6 kokousta (aloituskokous, 5 suunnittelukokousta ja yleisötilaisuus). Raportointi Tiesuunnitelman laatimisessa noudatetaan Liikenneviraston ohjeita. Valmiita painettuja suunnitelmia tehdään 9kpl valmiiksi mapitettuna ja jokainen mappi sisältää suunnitelma-aineistot (mukaan lukien tausta-aineistot) dvd-levyllä ja muistitikulla. Aikataulu Aloituskokous pidetään huhtikuussa 2019. Työn tulee olla valmis joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sopimusehdot ja laskutus Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Työn palkkiomuotona on KSE 2013 kohdan 5.2.1 mukainen kokonaispalkkio. Työ laskutetaan kuukausittain. Konsultti laatii ehdotuksen maksupostiaikataulusta sopimusneuvotteluihin/aloituskokoukseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla riittävä kokemus vastaavista hankkeista ja riittävät resurssit työn suorittamiseen. Tarjoajan on lisäksi täytettävä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Selvitykset velvoitteiden täyttämisestä pyydetään vain valitulta ja sen voi todentaa tilaajavastuu.fi -palvelusta tulostettavalla raportilla.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan kelpoisuusehdot täyttävä suunnittelija valitaan halvimman hinnan perusteella. Tarjoajan kelpoisuus arvioidaan tarjouksen mukana lähetettävällä selvityksellä: Avainhenkilöt ja kokemus vastaavista hankkeista sekä avainhenkilöiden CV:t. Lisäksi tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.3.2019 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin