«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
KuntaPro Oy : Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet sekä oikomishoitotarvikkeet

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005679
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-121500
Tarjoukset 15.04.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro?id=196838&tpk=d4322162-b83d-4699-815d-d1c199080f1c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KuntaPro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2332823-6
Postiosoite:Palokunnankatu 26
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:KuntaPro Oy Hankintayksikkö
Puhelin:+358 106168181
Sähköpostiosoite:hankinta@kuntapro.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntapro.fi/hankinta-ja-kilpailutuspalvelut
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Janakkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0147510-4
Postitoimipaikka:Turenki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@janakkala.fi
NUTS-koodi:Janakkala (K165)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.janakkala.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0205809-7
Postitoimipaikka:Riihimäki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:terveyskeskus@riihimaki.fi
NUTS-koodi:Riihimäen seutu (S052)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146921-4
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi
NUTS-koodi:Hämeenlinna (K109)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hameenlinna.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/kuntapro

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro?id=196838&tpk=d4322162-b83d-4699-815d-d1c199080f1c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen palvelukeskus
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet sekä oikomishoitotarvikkeet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

KuntaPro Oy:n hankintapalvelut pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon tarveaineista ja tarvikkeista sekä oikomishoitotarvikkeista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintasopimus jaetaan seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet 2. Suun terveydenhuollon oikomishoitotarvikkeet Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja yhteen osakokonaisuuteen valitaan enintään kolme (3) toimittajaa. Samat toimittajat voidaan valita kumpaankin osakokonaisuuteen. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Sopimuskausi on määräaikainen xx.5.2019- 31.12.2020, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella, yhden vuoden pituisella jaksolla (1+1). Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Väärien tai virheellisten tietojen antaminen johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3045000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet
Osa nro:
1.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hampaan paikkausaineet. (33141810-1)
Hammashoitotarvikkeet. (33141800-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

KuntaPro Oy:n hankintapalvelut pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon tarveaineista ja tarvikkeista sekä oikomishoitotarvikkeista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintasopimus jaetaan seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet 2. Suun terveydenhuollon oikomishoitotarvikkeet Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja yhteen osakokonaisuuteen valitaan enintään kolme (3) toimittajaa. Samat toimittajat voidaan valita kumpaankin osakokonaisuuteen. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Sopimuskausi on määräaikainen xx.5.2019- 31.12.2020. (Sopimuskauden tavoiteltu alkamisajankohta on 01.05.2019. Sopimuskausi alkaa kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.) Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella, yhden vuoden pituisella jaksolla (1+1). Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Väärien tai virheellisten tietojen antaminen johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintasopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen, yhden vuoden pituiseen optiokauteen (1+1), joista kummastakin päätetään erikseen. Optiot otetaan käyttöön asiakasyhteisökohtaisesti. Päätös sopimuksen jatkamisesta on tehtävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kummankin optiokauden alkamista.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Oikomishoitotarvikkeet
Osa nro:
2.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hampaiden oikomishoitovälineet. (33135000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

KuntaPro Oy:n hankintapalvelut pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon tarveaineista ja tarvikkeista sekä oikomishoitotarvikkeista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintasopimus jaetaan seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet 2. Suun terveydenhuollon oikomishoitotarvikkeet Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja yhteen osakokonaisuuteen valitaan enintään kolme (3) toimittajaa. Samat toimittajat voidaan valita kumpaankin osakokonaisuuteen. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Sopimuskausi on määräaikainen xx.5.2019- 31.12.2020. (Sopimuskauden tavoiteltu alkamisajankohta on 01.05.2019. Sopimuskausi alkaa kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.) Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella, yhden vuoden pituisella jaksolla (1+1). Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Väärien tai virheellisten tietojen antaminen johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintasopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen, yhden vuoden pituiseen optiokauteen (1+1), joista kummastakin päätetään erikseen. Optiot otetaan käyttöön asiakasyhteisökohtaisesti. Päätös sopimuksen jatkamisesta on tehtävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kummankin optiokauden alkamista.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohta Soveltuvuusvaatimukset

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimuspohja liitteineen. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja valitun tarjoajan välille. Sopimus hankintayksikön ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy valitusta tarjoajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on hankintayksiköllä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.4.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 5 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.4.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.3.2019
«« Takaisin