«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Paimion kaupunki : Paimion kaupungin koululaiskuljetukset

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005666
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-122330
Tarjoukset 31.03.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/pk?id=227985&tpk=9005b16b-5fc6-4a20-8fff-3232d38643bc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Paimion kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0136169-2
Postiosoite:Vistantie 18
Postinumero:21530
Postitoimipaikka:Paimio
Maa:Suomi
Puhelin:+358 2474511
Sähköpostiosoite:tuomo.mutanen@paimio.fi
NUTS-koodi:Paimio (K577)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.paimio.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pk

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pk?id=227985&tpk=9005b16b-5fc6-4a20-8fff-3232d38643bc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Paimion kaupungin koululaiskuljetukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021 +kahden vuoden optio (1+1vuotta) Koulukuljetusta käyttää noin 320 peruskoulun oppilasta ja noin 12 esikoulun oppilasta. Edellytämme, että sopimuskumppanimme sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Toimintaan sovelletaan Suomessa voimassaolevia lakeja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Paimion kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2019-21 +2 vuoden optio (1+1vuotta)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Palveluntuottajan tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sopimusluonnoksessa asetetut vaatimukset. Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus. Tarjoaja on huolehtinut lakisääteisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät ja muut hankintayksikön vaatimat todistukset. Kaluston pitää täyttää Euro-4 normit

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus (liite 2,sopimusluonnos)

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 029-064804
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.3.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.7.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:4.4.2019 12:00
Paikka: Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen Tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.3.2019
«« Takaisin