«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Väylävirasto : TASE Turvalaitteiden käyttöönottotarkastuspalvelut

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005660
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-123397

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Lehtola
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:juha.lehtola@vayla.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TASE Turvalaitteiden käyttöönottotarkastuspalvelut
Viitenumero:
VÄYLÄ/559/02.01.07/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset tarkastus- ja testauspalvelut. (71630000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tampere-Seinäjoki-rataosa on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista. Rataosa on osa Euroopan laajuista rautatieverkkoa (TEN-T). Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja korjausvelan vähentämisen kannalta tär-keä. Junaliikenteen laadukas ja turvallinen jatkuminen rataosalla turvataan kor-vaamalla nykyinen turvalaitejärjestelmä kokonaan uudella. Palveluntuottajaan pääasiallisena tehtävänä on suorittaa uuden turvalaitejärjestelmän käyttöönottotarkastukset tarjouspyynnössä kuvatulla laajuudella.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.3.2019

VII kohta: Muutokset

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Alkuperäinen soveltuvuuden vähimmäisvaatimus: ”3.1 Vaatimus: Tarjoaja on toteuttanut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tietokoneasetinlaitteiden tai tietokoneasetinlaitteiden muutoksien käyttöönottotarkastuksia vähintään kaksi (2) kpl. Tilaaja hyväksyy referenssiksi rataverkon haltijan erillistoimeksiantona (ei osana rakentamisurakkaa) tilaaman käyttöönottotarkastuksen, joka on käynnissä tai valmistunut ja jonka arvo on suuruudeltaan vähintään 500 000,00 euroa.” Korjattu soveltuvuuden vähimmäisvaatimus: ”3.1 Vaatimus: Tarjoaja on toteuttanut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tietokoneasetinlaitteiden tai tietokoneasetinlaitteiden muutoksien käyttöönottotarkastuksia vähintään kaksi (2) kpl. Tilaaja hyväksyy referenssiksi rataverkon haltijan erillistoimeksiantona (ei osana rakentamisurakkaa) tilaaman käyttöönottotarkastuksen, joka on käynnissä tai valmistunut ja jonka arvo on suuruudeltaan vähintään 250 000,00 euroa.” Hankinnan kriteerejä on korjattu niin, että avainhenkilöiden referenssikohteen vaaditut tuntimäärät tulee olla tehtynä tarjouksen määräaikaan mennessä. Alkuperäisessä hankintailmoituksessa tuntimäärät tuli olla tehtynä tarjouspyynnön vastaanottohetkellä. Muutokset on nähtävillä liitteessä nro 4 punaisella korostettuna. Lisäksi tarjouspyyntöä on täydennetty maastotöiden turvallisuusohjeella, joka on tarjouspyynnön liitteenä nro 7.

«« Takaisin