«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Celia Näkövammaisten kirjasto : Äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005654
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-122307
Tarjoukset 15.04.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=227604&tpk=f34a2a6a-ff57-4da9-b4a0-4d5778ac54cc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Celia Näkövammaisten kirjasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postiosoite:PL 20 (Marjaniementie 74, Helsinki)
Postinumero:00030
Postitoimipaikka:IIRIS
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.celia.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janina Puistovaara
Puhelin:+358 0294444315
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=227604&tpk=f34a2a6a-ff57-4da9-b4a0-4d5778ac54cc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjastopalvelut. (92511000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut Celian näkövammaisten kirjastolle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti. Äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalveluiden tarkoituksena on tuottaa Celian näkövammaisten kirjastolle saavutettavia Daisy-äänikirjoja sekä ääntä, tekstiä ja kuvaa yhdistäviä DaisyTrio-kirjoja. Hankinta on jaettu kahteen eri osa-alueeseen: 1. Daisy-äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut 2. DaisyTrio-kirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut Osa-alueesta 1 tehdään puitejärjestely, johon valitaan kaksi palveluntuottajaa. Osa-alueeseen 2 valitaan yksi palveluntuottaja. Osa-alueen 1 hankinnan kohteen palvelukuvaus on esitetty liitteessä 1 ja osa-alueen 2 liitteessä 2.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:1

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Daisy-äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kirjastopalvelut. (92511000-6)
Sanakirjat, kartat, musiikkikirjat ja muut kirjat. (22114000-2)
Oppikirjat. (22112000-8)
Koulukirjat. (22111000-1)
Kirjastokirjat. (22113000-5)
Äänitallenteet. (32353000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Daisy-äänikirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut Celian näkövammaisten kirjastolle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
DaisyTrio-kirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kirjastopalvelut. (92511000-6)
Sanakirjat, kartat, musiikkikirjat ja muut kirjat. (22114000-2)
Oppikirjat. (22112000-8)
Koulukirjat. (22111000-1)
Kirjastokirjat. (22113000-5)
Äänitallenteet. (32353000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat DaisyTrio-kirjojen lukija- ja äänittämöpalvelut Celian näkövammaisten kirjastolle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.4.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.4.2019 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.3.2019
«« Takaisin