«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Snellman-instituutti : Digikoulutuksia eri sisällöillä erityisesti verkossa

05.04.2019 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005634
Tarjoukset 6.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Snellman-instituutti 0870056-2 /
Snellman-kesäyliopisto
DiKATAReetta Karjalainen
Haapaniemenkatu 40 C 1
70110
Kuopio
Puh. +358447462842

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Snellman-instituutti
Y-tunnus 0870056-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Snellman-kesäyliopisto
Yhteyshenkilö Reetta Karjalainen
Postiosoite Haapaniemenkatu 40 C 1
Postinumero 70110
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358447462842
Sähköpostiosoite reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi
Internet-osoite (URL) https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Oppilaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Digikoulutuksia eri sisällöillä erityisesti verkossa
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
DiKATA
Hankinnan kuvaus

DiKATA -hanke pyytää tarjouksia digitaalisiin perustaitoihin liittyvistä koulutuksista. Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset aikuiset, jotka haluavat lisätä digiosaamistaan eri alueilla. Hankkeessa tavoitellaan laajalti työikäisiä koko Suomessa, ja pyritään heidän elämänsä ja arjen sujuvuuden edistämiseen digitaitoja lisäämällä.

Koulutukset toteutetaan ennenkaikkea verkkovälitteisesti, mutta myös lähiopetus on mahdollista. Lisätietoja hankkeesta nettisivuilla: https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/

DiKATA-hankkeen digitaitokriteeristössä osaaminen on jaettu kolmeen eri tasoon: aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä. Tasoihin sisältyy osin samoja sisältöjä, kuten viestintä ja vuorovaikutus, mutta niiden tarkemmat osaamiskriteerit ja koulutusten sisällöt eroavat toisistaan tason mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Koulutusalan palvelut. (80520000-5)
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Verkko-opiskelupalvelut. (80420000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.5.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajilla tulee olla referenssejä aikaisempaan samankaltaiseen koulutustyöhön ja koulutuskokemusta digiosaamista koskevissa koulutuksissa. Kouluttajien tulee esittää suunnitelma koulutusten sisällöstä ja laajuudesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Selvityksenä soveltuvuuden arviointiin käytetään referenssejä, koulutuskokemusta digiosaamista koskevista koulutuksista ja koulutussisällöistä esitettyä suunnitelmaa sekä koulutuksen hintaa. Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, joka muodostuu alla mainituista arviointikriteereistä, ja joiden tulee ilmetä tarjoajan jättämässä tarjouksessa:

– koulutussuunnitelman sisältö (painoarvo 30 %)

– Toteuttajan referenssit ja kokemus (vuosina) vastaavista koulutuksista (painoarvo 30 %)

– Hinta (painoarvo 40 %). Hinta tulee ilmoittaa siten, että se sisältää arvonlisäveron. Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut, myös asiantuntijoiden mahdolliset matkakulut. Kouluttajien tulee esittää koulutusten alustavat sisältösuunnitelmat ja toteuttajat (vähintään yksi henkilö).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Lisätietoja: ks. tarjouspyyntöasiakirja: https://bit.ly/2K7L6In

hankekuvaus: https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Koulutussuunnitelman sisältö (30%)
  2. Toteuttajan referenssit ja kokemus (vuosina) vastaavista koulutuksista (30%)
  3. Hinta (40%)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.5.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten on oltava voimassa vähintään 30.9.2019 saakka.

Lisätietoja

Tarjousten jättämisessä käytetään Google Forms lomaketta: https://bit.ly/2CX6J8q

Digitaitojen osaamiskriteerit: https://bit.ly/2VnZ6Pl

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bit.ly/2CX6J8q

Digitaitojen osaamistasot ja -alueet.pdf

Koulutuskilpailutus DiKATA.pdf

https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin