«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Geologian tutkimuskeskus : Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Nurmijärven tutkimusalueella

13.03.2019 14:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005613
Tarjoukset 27.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Geologian tutkimuskeskus
Y-tunnus 0244680-7
Yhteyshenkilö Tauno Rautio
Postiosoite Vuorimiehentie 5
Postinumero 02151
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Puhelin +358295032550
Sähköpostiosoite kilpailut@gtk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.gtk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=228387&tpk=09e816ec-4a65-4c79-a84d-a28df52d10f7
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Nurmijärven tutkimusalueella
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
GTK/163/02.03.02/2019
Hankinnan kuvaus

Tarjousta pyydetään noin 375 m:n maaperäporauksista ja havaintoputkien asennuksista pohjavesiyksikön Lepsämäen ja AliLabbartin tutkimusalueilla Nurmijävellä. Tutkimusalueet on kuvattu tarkemmin oheisissa näytteenottoselvityksissä (liite 3) ja niihin liittyvissä kartoissa. Työ tehdään Gm200 tai vastaavalla koneella, jonka nostovoiman on oltava vähintään 140 kN, syöttövoiman 90 kN ja vääntövoiman on oltava vähintään 3250 Nm 0-70 rpm ja 6200 Nm 0-35 rpm alueella. Urakoitsijan on tarjouksessa ilmoitettava työhön tarjoamansa koneen nostovoima, syöttövoima ja vääntövoima. Pyydettyjen teknisten tietojen puuttuessa tullaan tarjous hylkäämään. Työhön kelpuutetaan vaan päältälyövät koneet öljyjäämien välttämiseksi. Uppokoneita ja vastaavia ei työhön hyväksytä. Urakoitsija vastaa kaapelien- ja johto- yms selvitysten tekemisestä, sekä mittaa työn lopussa putkien/reikien koordinaatit. GTK:n toiminta-ajatuksen keskeisin sisältö, geologisen tiedon tuottaminen maankamaran hallitun ja kestävän käytön edistämiseksi, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä kartoitus- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toimintatapojensa kehittämisessä. Yhtenä GTK:n ympäristöpäämääränä on se, että ostopalveluina hankittavien palvelujen toimittajat noudattavat GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja. GTK:n ympäristöpolitiikasta saa tietoa GTK:n kotisivuilta osoitteessa http://www.gtk.fi/gtk/ymparistopolitiikka Kairaustyömailla urakoitsijalla on oltava valmiudet mm. öljyvahinkojen torjuntaan ja huolehdittava työkohteiden siistimisestä ja tarvittaessa hyväksytettävä mahdollisten ympäristövahinkojen hoitaminen paikallisilla viranomaisilla. Koneessa tulee olla biohajoavat hydrauliöljyt. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Alihankintaa ei hyväksytä Kullakin työvuorolla tulee olla miehityksenä kaksi henkilöä täysiaikaisesti. Tilaajan pyynnöstä johtuvista kaluston vaihdoista tai muista mahdollisista lisäpalveluista, joita ei ole hinnoiteltu hintaliitteessä, sovitaan työmaiden aloituskokouksissa tai työn aikana pidettävissä työmaakokouksissa. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjouksesta vastaava, toimivaltainen yhteyshenkilö yhteystietoineen ja sähköpostiosoitteineen sekä hänen tehtävänsä/asemansa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maaperän tutkimuspalvelut. (71351500-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmijärvi (K543)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnas-a hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.3.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin