«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus:
Äänekosken kaupunki : Keilahallin käyttöoikeussopimus

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005604
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-123430
Osallistumishakemukset 23.04.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=214954&tpk=d8a79264-09a9-4402-bb85-bae2cb73d415

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Äänekosken kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2045520-5
Postiosoite:Hallintokatu 4
Postinumero:44100
Postitoimipaikka:Äänekoski
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Äänekoski (K992)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.aanekoski.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=214954&tpk=d8a79264-09a9-4402-bb85-bae2cb73d415
I.6) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keilahallin käyttöoikeussopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. (70200000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on julkisista hankinnoista- ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”) mukainen käyttöoikeussopimus keilahallitilojen vuokraamisesta Hankintayksiköltä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Äänekoski (K992)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on monitoimihalliin rakennettavan keilahallin vuokraaminen Hankintayksiköltä. Hankintayksikkö on kilpailuttanut keilahallilaitteiston asennuksineen erikseen. Tarjouskilpailun perusteella valittava vuokralainen vastaa keilahallin ja sen laitteiston huollosta ja ylläpidosta sekä keilahallin palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti. Keilahallin tilat ja laitteet sekä vuokralaisen velvollisuudet ovat tarkemmin kuvattuina tarjouspyynnön liitteinä toimitetuissa asiakirjoissa. Keilahallilaitteiston asentaminen aloitetaan keväällä 2019 ja keilahallin tilat ovat Hankintayksikön arvion mukaan käyttövalmiit 1.8.2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Käyttöoikeussopimus valitun vuokralaisen kanssa tehdään viiden (5) vuoden ajaksi keilahallitilojen hallinnan luovutusajankohdasta lukien. Hankintaan kuuluu lisäksi kaksi (2) viiden (5) vuoden optiokautta. Hankintayksikkö päättää mahdollisten optiokausien käyttämisestä erikseen. Optioiden käyttöönotossa on kyse Hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kts. vaatimuksen tarkempi sisältö tarjouspyynnöstä liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset. 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 4. Vertailee tarjoukset. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. 6. Solmii sopimuksen valituksi tulleen tarjoajan kanssa.

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.4.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Hankinnan kohteena on hankintalain 13 luvussa määritelty käyttöoikeussopimus. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä, johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.3.2019
«« Takaisin