«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : HUSin tilintarkastuspalvelut tilikausille 2019–2022 ja optiona tilikausille 2023–2024

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005589
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-122333
Tarjoukset 15.04.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=228297&tpk=351d5d51-0d26-4e7e-906d-acab32cc5a01

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=228297&tpk=351d5d51-0d26-4e7e-906d-acab32cc5a01
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiiri
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HUSin tilintarkastuspalvelut tilikausille 2019–2022 ja optiona tilikausille 2023–2024
Viitenumero:
HUS 077-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja jäsenkuntiensa noin 1,6 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä erityistason palveluista koko Suomessa. HUSin sairaaloissa saa hoitoa vuosittain lähes 600 000 potilasasiakasta, kuntayhtymän liikevaihto on noin 2 miljardia euroa ja sillä on yli 24 000 työntekijää. HUS on kaksikielinen kuntayhtymä. Tarjous pyydetään kuntalain ja HUSin hallintosäännön mukaisista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) tilikausien 2019–2022 tarkastuksesta. Sopimusta voidaan jatkaa yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisen optiokauden ajan tilikausille 2023-2024. Hankintaan sisältyy kuntayhtymän määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus. Tarjouksen antajan tulee olla tilintarkastusyhteisö. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisesti noudattaen avointa menettelyä. HUS konserni on kuvattu liitteessä 2. Palvelukuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

HUS-alue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan laajempi kuvaus on esitetty liitteessä 2. Palvelukuvaus. Tarjous pyydetään seuraavista tarkastuspalveluista (suluissa tilintarkastuspäivien määrä, joiden perusteella tarjousten kokonaishintavertailu tehdään). Tarjous tulee antaa kaikista alla olevista kokonaisuuksista. Hankintaa ei ole jaettu osiin. 1)   HUS-kuntayhtymän lakisääteinen tilintarkastus tilikausille 2019–2022 ja optiona tilikausille 2023–2024 (250 päivää/tilikausi).  2)   HUS-kuntayhtymän tytäryhteisöjen tilintarkastus tilikausille 2019–2022 ja optiona tilikausille 2023–2024. Tytäryhteisöjen tarkastus tarkoittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n, HYKSin kliiniset palvelut Oy:n, Hyks-Instituutti Oy:n, Orton Oy:n, Uudenmaan sairaalapesula Oy:n sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tilintarkastusta asianomaisen yhteisölainsäädännön ja yhteisöjen määräysten mukaisesti (yhteensä 40 päivää/tilikausi).  3)   Tarkastuslautakunnan tilaamat muut kuin sopimukseen kuuluvat lakisääteiset tarkastus- ja asiantuntijatehtävät tilikausille 2019–2022 ja optiona tilikausille 2023–2024 (20 päivää/tilikausi).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisen optiokauden ajan. Optiokauden käyttämisestä päättää tilaaja. Tilaaja päättää optiokauden käytöstä vähintään puoli vuotta ennen sopimuksen päättymistä ja ilmoittaa siitä toimittajalle viimeistään kolme kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdollinen yhden (1) tai kahden (2) vuoden optiokausi, josta hankintayksikkö päättää vähintään puoli vuotta ennen sopimuksen päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 006-009551
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.4.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.4.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.3.2019
«« Takaisin