«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Siivouspalvelut, Siun sote: Joensuu, Liperi, Outokumpu ja Nurmes

13.03.2019 09:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005545
Tarjoukset 3.4.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Minna Puujalka
Postiosoite Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
Postinumero 80101
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133378712
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=224450&tpk=7253a76b-9ffc-4f12-a247-0571bc4813a4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Siivouspalvelut, Siun sote: Joensuu, Liperi, Outokumpu ja Nurmes
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
224450
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Siivouspalvelut, Siun sote: Joensuu, Liperi, Outokumpu ja Nurmes sopimuskaudelle 01.05.2019 - 30.04.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. (Siun sote Dnro: 408/02.08.00.03/2019) Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Siivouspalvelut. (90911200-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Outokumpu (K309)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Liperi (K426)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmes (K541)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.5.2019 - 30.4.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

KOHTEISIIN TUTUSTUMINEN Joensuun kohteisiin tutustuminen 27.03.2019 klo 12.00 alkaen. - Vesikkotie 6 - Vesikkotie 4 Kohteisiin tutustuminen aloitetaan Vesikkotie 6. Liperin ja Outokummun kohteisiin tutustuminen 27.03.2019 klo 7.00 alkaen. - Liperi, kaksi (2) kohdetta, Silmutie 20 - Outokumpu, kolme (3) kohdetta, Antinkuja 3 B, Alavinkatu 4 ja Lammenkatu 14 Kohteisiin tutustuminen aloitetaan Liperistä, Silmutie 20 klo 7.00 alkaen, josta edetään Outokummun kohteisiin. Nurmeksen kohteeseen tutustuminen 26.03.2019 klo 11.00 alkaen - Eläinlääkärin toimitilat, Nurmeksenkatu 11 Ilmoittautuminen näyttöihin 25.03.2019 klo 14.00 mennessä tilaaja-asiantuntija Leena Nuutinen, Siun sote, laitoshuolto- ja vaatepalvelut, p. 013 330 8866, leena.nuutinen@siunsote.fi Näytöstä laaditaan muistio, joka liitetään tarjouspyyntöasiakirjoihin. Hankintamenettelyn kulku Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.4.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin