«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Lahden kaupunki : Kalusteet: oppimisympäristöt, päiväkodit, toimistot

11.03.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005272
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 050-114143

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:PL 202
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarinka Ringvall
Puhelin:+385 505594078
Sähköpostiosoite:tarinka.ringvall@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kalusteet: oppimisympäristöt, päiväkodit, toimistot
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet. (39000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lahden kaupunki suunnittelee kilpailutusta kalusteista eri toimintaympäristöihin (mm. oppimisympäristöt, aula- ja ruokalatilat, päiväkotikalusteet, toimistokalusteet). Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä ilmoituksen julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua, vaan kysessä on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Hankintayksikkö pyytää tarjoajilta kommentteja esittämiinsä kysymyksiin. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyyntöön vastaaminen ja vuoropuheluun osallistuminen ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön ja vuoropuheluun osallistuneilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisestaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Lahden kaupungin ja mahdollisesti muiden konserniin kuuluvien organisaatioiden kalusteet. Tietopyyntö kattaa koulujen ja päiväkotien kalusteet, toimistokalusteet sekä aula- ja ruokalatilojen kalusteet. Edellä mainituista tuoteryhmistä on tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset. Tuleva kilpailutus voi sisältää erillisinä osa-alueina kaikki tuoteryhmät tai vain osan. Tuotteiden laatuun ja käytettävyyteen, ympäristö- sekä sosiaalisiin kriteereihin halutaan kiinnittää huomiota tulevassa tarjouspyynnössä. Tietopyynnössä pyydetään potentiaalisilta tarjoajilta kommentteja erityisesti tähän liittyen. Lisäksi toivotaan kommentteja palveluista, joita voitaisiin sopimukselle liittää. Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään vastaamaan kysymyksiin, joita hankintayksikkö esittää. Yritykset voivat myös kertoa vapaamuotoisesti näkemyksiään keskeisimmistä hankintaan liittyvistä kysymyksistä.

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnasta kiinnostuneille tahoille järjestetään lyhyt esittely Skype for Business-palvelua käyttäen keskiviikkona 20.3.2019 klo 14-15. Linkin esittelyyn voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: hankintapalvelut@lahti.fi. Viestin aihekenttään pyydetään laittamaan viesti: Skype-kokous, kalusteet.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
3.5.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään vastaamaan kysymyksiin, joita hankintayksikkö esittää. Näkemyksiä keskeisimmistä hankintaan liittyvistä kysymyksistä voi myös kertoa vapaamuotoisesti. Vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: hankintapalvelut@lahti.fi. Vastaukset ja mahdolliset kommentit pyydetään lähettämään 26.3.2019 klo 12:00 mennessä. Pyydämme merkitsemään vastaussähköpostin aihekenttään "Osallistuminen markkinavuoropuheluun/ kalusteet". Mikäli vastauksenne sisältää salassa pidettäviä tietoja, ne tulee merkitä ja erottaa selkeästi julkisesta materiaalista. Kysymyksiä 1. Millaista tuoteryhmäjaottelua voisi mielestänne käyttää? Suunnitelmana on kilpailuttaa koulujen ja päiväkotien käyttöön kalusteet yhdelle sopimukselle. Olisiko esim. seuraava jaottelu toimiva: 1) oppimisympäristöt, 2) aula- ja ruokalatilat, 3) päiväkotikalusteet? Toimistokalusteet kilpailutetaan omana kokonaisuutena. 2. Mitä laatukriteerejä ehdotatte käytettäväksi? Kuvatkaa kriteerit mielellään tuoteryhmittäin tai halutessanne tuotteittain. Esittäkää lyhyet perustelut ehdottamanne laatukriteerin käytölle. 3. Tuotteilta vaadittavat ympäristökriteerit. Millaisia ympäristökriteerejä eri tuoteryhmillä kannattaa mielestänne käyttää? 4. Millaisia sosiaalisia kriteerejä vastaavissa hankinnoissa on otettu huomioon? Esim. liittyen lapsityövoiman käyttöön, työllisyyden edistämiseen, materiaaleihin. 5. Miten toimitusketjun osalta varmistaisitte ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien täyttymisen? 6. Tuotteilta vaadittavat muut ominaisuudet, jotka tukevat moderneja oppimis- ja työskentely-ympäristöjä. Esim. muunneltavuus, liikuteltavuus jne. 7. Mitä soveltuvuusvaatimuksia (kuten liikevaihto, referenssit) tulisi mielestänne tarjouspyynnössä esittää tarjoajille? 8. Millaisia palveluita voisi mielestänne sopimukselle liittää? Esim. suunnittelu, huolto- ja pesu, asennus, poistettavien tuotteiden kierrätys. 9. Mitä tietoja toivoisitte esitettävän tarjouspyynnössä, jotta voisitte antaa tarjouksen, esim. toimipisteiden sijainti, hankittavat määrät? 10. Tuotteisiin tutustuminen sekä isommissa projektitoimituksissa että pienemmissä tilauksissa kuten täydennyskalusteiden hankinnassa. Millaisia tapoja ehdottaisitte? 11. Tuotekehitys sopimuskaudella. Miten tuotekehityksen voisi mielestänne huomioida sopimuskaudella? 12. Toimitusaika. Millaista toimitusaikaa tilaaja voi mielestänne vaatia kun tilaaja hankkii uusia tuotteita käyttöönsä? 13. Tavoitteena on luoda puitejärjestely, jossa tilaajalla on mahdollisuus hankkia suurempia kokonaisuuksia kevennetyllä kilpailutuksella puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Lisäksi yksittäisiä tuotteita tai pieniä määriä kalusteita tulisi voida tilata tarpeen mukaan. Mitä mieltä olette tämän tyyppisestä sopimusmallista? Mitä toivoisitte hankintayksikön huomioivan hankintamenettelyä suunniteltaessa? 14. Muita seikkoja, joita toivotte hankintayksikö huomioivan. Markkinavuoropuhelua voidaan jatkaa mm. ottamalla yhteyttä tietopyyntöön vastanneisiin tahoihin. Vuoropuheluun osallistuminen ei velvoita tilaajaa toteuttamaan tarjouskilpailua tässä kuvatulla tavalla. Osallistuminen ei myöskään sido yritystä osallistumaan tarjouskilpailuun eikä ole edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö käsittelee saatuja vastauksia luottamuksellisina.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.3.2019
«« Takaisin