«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut : SaaS-tilatietojärjestelmä rakennussuunnitteluun

12.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005219
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 051-117208

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Hallinto- ja tukipalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:PL 58201
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SaaS-tilatietojärjestelmä rakennussuunnitteluun
Viitenumero:
HEL 2019-002991
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön tarkoituksena on saada tietoa rakennushankkeiden (erityisesti koulut ja päiväkodit) tilojen teknisten ja toiminnallisten vaatimusten määrittelyä ja suunnittelua tukevien ohjelmistopalveluiden markkinatarjonnasta.

Ohjelmistopalvelun käyttötarkoitus olisi vaatimustilakorttien, tilakorttien, huoneselosteiden ja

huonekortti/tilanhallintakorttien korvaaminen tietomallinnukseen perustuvalla ja tietokantapohjaisella SaaSohjelmistopalvelulla.

Palvelun tulisi perustua tietomallinnukseen (BIM) ja tietojen siirron järjestelmään/järjestelmästä tulisi olla mahdollista IFC-standardin mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkoituksena on saada tietoa rakennushankkeiden (erit. koulut ja päiväkodit) tilojen teknisten ja

toiminnallisten vaatimusten määrittelyä ja suunnittelua tukevien SaaS-palveluiden tarjonnasta. Palvelun käyttötarkoitus olisi, tilakorttien, huoneselosteiden ja vastaavien korvaaminen tietomallinnukseen perustuvalla ja tietokantapohjaisella SaaS-ohjelmistopalvelulla. Palvelun käytön tavoitteena olisi mm. käsitteiden ja nimikkeistöjen yhtenäistäminen, vaatimusmäärittelyjen uudelleenkäyttö toistuvissa kohteissa, tietojen siirrettävyys mallinnusohjelmiin/-sta, keskitetty tiedonhallinta, vertailtavuus tilaohjelman ja tietomallin välillä, raportit ja tulosteet tavanomaisiin käyttötarkoituksiin (mm. määrä- ja kustannuslaskenta, hankinnat, suunnittelun ja toteutuksen ohjaus, korttitulosteet), vaatimusmäärittelijöiden ja suunnittelijoiden suunnittelunaikaisen yhteistyön tehostuminen sekä työprosessin digitalisointi ja järkevöittäminen.

II.2.14) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä tällä aloiteta tarjouskilpailua. Tietopyyntö liittyy mahdollisesti myöhemmin hankittavaan SaaS-palveluun, jonka käyttöönotto ei vaadi uutta tuotekehitystä. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Markkinakartoituksen jälkeen hankintayksikkö päättää hankinnan toteuttamistavasta. Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta korvausta.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
12.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Vastaukset miten SaaS-palvelu toteuttaa alla olevat määritykset pyydämme toimittamaan sähköpostiosoitteeseen: kymp.hankinnat@hel.fi 26.3.2019 klo 9.00 mennessä. Merkitkää otsikkokenttään "SaaS-tilatietojärjestelmä rakennussuunnitteluun".

Tilatietojärjestelmän käyttö rakennussuunnittelun tietomalliprosessissa

1 Järjestelmältä vaadittavat tietosisältöön liittyvät ominaisuudet

Tilatietojärjestelmässä on voitava:

- pitää yllä valikoimaa tavallisia tilojen vaatimuksia,

- luoda projektille tilaohjelma erityisvaatimuksineen,

- viedä tilaohjelma mallinnusohjelmiin (Archicad, Revit),

- lukea tietomalleista tilatiedot (Archicad, Revit, IFC),

- verrata tilaohjelmaa ja mallista luettua tilaluetteloa (huom. eri pinta-alatyypit hyöty, kerros, brutto),

- raportoida tilaohjelman ja mallin erot Excel- ja BCF-muodoissa,

- luoda Excel-muotoinen tilaluettelo,

- luoda A4-kokoiset tilakortit,

- luoda Excel-muotoisia kaluste-, varuste- ja laiteluetteloita hankintaa varten.

Tiloilla olevat ominaisuudet, jotka vähintään pitää pystyä esittämään ja siirtämään tietomalliin ja –mallista:

- tilan numero ja nimi sekä käyttötarkoitus,

- sijainti (rakennus, porras/lohko, kerros),

- materiaalit, värit ja pintakäsittelyt: lattia, katto, alakatto, otsapinnat, seinät, jalkalistat, pintojen osat,

- vaatimukset: äänieristys, vesipiste, vesieristys, lattiakaivo, kulunvalvonta, pimennys, luonnonvalo, henkilömäärä, yhteydet,

- kalusteet ja varusteet: kiintokalusteet, saniteettikalusteet, varusteet (sälekaihtimet, kiinnityspinnat yms.), laitteet (liesi, mikro, jääkaappi yms.),

- kalusteet, varusteet ja laitteet sisältävät tiedon kenen hankintaan kuuluvat,

- kalusteet, varusteet ja laitteet sisältävät koko-, teho- ja liitäntätietoja,

- talotekniikan päätelaitteet ja tilaan liittyvät järjestelmät,

- tilan pohjapiirustusote ja seinäprojektiot,

- tilan sijainti rakennuksessa 2D/3D-karttana (optio).

2 Muut vaadittavat ominaisuudet

Materiaali-, väri- ja pintakäsittelytietoja on pystyttävä muokkaamaan kokonaisuuksina, ei siis pelkästään yksittäinen tila kerrallaan.

Tiloja on voitava käsitellä ryhminä eri ominaisuuksien mukaan (käyttötarkoitus, sijainti, vaatimukset ym.)

Tilojen tietoja on voitava muokata järjestelmässä ja viedä muuttuneet tiedot mallinnusohjelmiin.

Syötetyt tiedot on voitava saada ulos järjestelmästä; järjestelmän vaihtaminen.

Käytettävissäoloaika: katkot kriittisiä työn kannalta.

Järjestelmän ja toimittajan vakaus ja pitkäaikainen käyttö.

3 Prosessin pääkohdat

Käyttäjä määrittelee tarpeidensa perusteella tilavalikoiman ja –vaatimukset.

Tilaaja täydentää tekniset vaatimukset ja tiedot.

Suunnittelija saa lähtötiedoksi edellä muodostuneen tilaohjelman.

Suunnittelun edetessä suunnitelmaa voidaan verrata vaatimuksiin ja kumpiakin voidaan muokata.

Järjestelmästä saatavat luettelot ja raportit hyödynnetään määrä- ja kustannuslaskennassa, hankinnoissa, työmaalla ja suunnittelun ohjauksessa.

Tilavalikoima ja –vaatimukset ovat valmiina käytettävissä seuraavissa hankkeissa.

4 Yhteenveto

Järjestelmän tavoite on korvata suuri määrä manuaalista tiedon keruuta, muuntamista, siirtämistä ja vertailua eri tahojen välillä rakennushankkeen aikana.

Järjestelmä tarjoaisi alustan käyttäjän, tilaajan ja suunnittelijoiden yhteistyölle ylläpitämällä ajantasaista tietoa tilojen vaatimuksista ja suunnitelmista. Yhteistyö voi toimia kaupungin sisällä toimialarajojen yli ja myös kuntarajojen yli.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.3.2019
«« Takaisin