«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Lukkojen korjaus-, sarjoitus- ja asennustyöt 1.6.2019 - 31.5.2021

08.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005175
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 049-112759
Tarjoukset 15.04.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=216393&tpk=b2c0d0b0-663b-4e0d-ab06-5db602968652

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Mäntynen
Puhelin:+358 449075894
Sähköpostiosoite:kirsi.mantynen@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kaarea Kunnossapito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2701289-6
Postiosoite:Tykistökatu 4 A, 4.krs
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katja Kontiokangas
Sähköpostiosoite:katja.kontiokangas@kaarea.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kaarea.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=216393&tpk=b2c0d0b0-663b-4e0d-ab06-5db602968652
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lukkojen korjaus-, sarjoitus- ja asennustyöt 1.6.2019 - 31.5.2021
Viitenumero:
367-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lukkosepänpalvelut. (98395000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupunjgin eri toimialojen toimipisteiden ja Kaarea Kunnosspito Oy:n lukkojen sarjoitus-, korjaus- ja asennustöistä, lisäavaimien teettämisestä sekä vammaispalvelulain mukaisista sähköisistä ovenavausjärjestelmien korjaus- ja asennustöistä ajalle 1.6.2019 (tavoite) - 31.5.2021. Hankinnasta tehdään puitejärjestely kolmen (3) Palveluntuottajan kanssa. Hankinnat, joiden arvioitu arvonlisäveroton arvo on alle 15 000 euroa tilataan edullisuusjärjestyksessä puitejärjestelyyn valituilta Palveluntuottajilta. Hankinnat, joiden arvioitu arvonlisäveroton arvo on yli 15 000 euroa, kilpailutetaan puitesopimustoimittajien kesken kevennettyä kilpailutusta käyttäen (ks. liite 2, Palveluntuottajan valinta puitejärjestelyssä). Tilaaja voi perustellusta syystä yksittäistapauksissa toteuttaa puitejärjestelyyn perustuvan kevennetyn kilpailutuksen, myös arvoltaan alle 15 000 euron tilauksissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Turun kaupungin eri toimialojen yksiköt ja Kaarea Kunnossapito Oy tilaavat lukkojen korjaus-, sarjoitus- ja asennustöitä, avaimien lisätilauksia sekä vammaispalvelulain mukaisia sähköisiä ovenavausjärjestelmien korjaus- ja asennustöitä vaihtelevan tarpeen mukaan sopimuskauden aikana. Hankinnan arvoitu arvonlisäveroton 450 000 euroa / vuosi. Arvioitu arvo sisältää myös materiaalit kuten esim. lukkorungot, ovenavausjärjestelmät, lisäavaimet. Hankittavien palvelujen ja tavaroiden määrää saattavat lisätä tai vähentää muun muassa valmisteilla oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus, kuntayhteistyöjärjestelyt, palvelutuotannon, tukipalveluiden, tehtävien ja toiminnan muutokset sekä muut merkittävät muutokset Tilaajan organisaatiossa ja konsernirakenteessa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Sopimustuotteiksi katsotaan myös muut Toimittajan valikoimiin kuuluvat tuoteryhmän tuotteet kuin tarjouspyynnössä mainitut ja niiden hankinnassa tulee noudattaa tarjouspyynnössä ilmoitettuja alennusprosentteja ja ehtoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2019 - 31.5.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2021 - 31.5.2023. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.4.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 15.7.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.4.2019 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.3.2019
«« Takaisin