«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Tallimäen päiväkodin kalustaminen

07.03.2019 15:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005144
Tarjoukset 15.4.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Strateginen hankinta
Yhteyshenkilö Päivi Aaltonen
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358401760107
Sähköpostiosoite paivi.aaltonen@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=223502&tpk=3eefa4f6-dd8b-412b-9118-c6d191aa187f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tallimäen päiväkodin kalustaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
895-2019
Hankinnan kuvaus

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää sivistystoimialan toimeksiannosta tarjouksia Tallimäen päiväkodin kalustamisesta. Kyseessä on ns. käänteinen kilpailutus, jossa hankinnan hinta on 115 000 euroa alv 0 %. Kyseessä on kertahankinta. Varsinainen tarjousten vertailu ja toimittajan valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) toimittaja. Tämän tarjouspyynnön liitteenä 1 on kuvaus päiväkodin tilojen toiminnasta sekä niihin hankittavien kalusteiden vähimmäisvaatimuksista sekä toiminnallisesta että laadullisesta näkökulmasta. Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää mallikappaleita tarjotuista kalusteista arvioitavaksi niin halutessaan. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous tullaan hylkäämään.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lastentarhojen kalusteet. (39161000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.4.2019 11.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin