«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Liedon kunta : Liedon kunnan työterveyshuoltopalveluiden hankinta

06.03.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004911
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 047-108647

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liedon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0134698-6
Postiosoite:Kirkkotie 13
Postinumero:21420
Postitoimipaikka:Lieto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katja Laalo
Sähköpostiosoite:katja.laalo@lieto.fi
NUTS-koodi:Lieto (K423)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lieto.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liedon kunnan työterveyshuoltopalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liedon kunnan työterveyshuoltopalveluiden hankinta. Hankittavat työterveyshuoltopalvelut sisältävät sekä Liedon kunnan työntekijöiden työterveyshuoltopalvelut että Liedon kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuoltopalvelut (terveydenhuoltolaki 18 §). Hankittavien palveluiden sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2400000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Liedon kunta.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Liedon kunnan työterveyshuoltopalveluiden hankinta. Hankittavat työterveyshuoltopalvelut sisältävät sekä Liedon kunnan työntekijöiden työterveyshuoltopalvelut että Liedon kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuoltopalvelut (terveydenhuoltolaki 18 §). Hankittavien palveluiden sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Hankittavista palveluista tehdään sopimus yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tavoitteena on, että palvelutuotanto aloitetaan 1.3.2019. Sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi yhden vuoden optiota. Optioissa on kyse hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta. Option käyttöönotosta ilmoitetaan vähintään kolme (3) kuukautta ennen ko. optiokauden alkua. Hankittavia palveluita tilataan tarpeen mukaan, eikä hankintayksikkö sitoudu mihinkään tilausmääriin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 205-468765

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Liedon kunnan työterveyshuoltopalveluiden hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen Terveystalo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1093863-3
Postiosoite:Jaakonkatu 3 B
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:2400000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2400000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeudelle tehtävän valituksen määräaika on 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet annetaan hankintapäätöksen tiedoksiannon yhteydessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.3.2019
«« Takaisin