«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Kemiönsaari-Perniö-Salo

05.03.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004843
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 046-105747
Tarjoukset 11.04.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=223589&tpk=7a33427a-b167-4236-aab8-dececa3076d7

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 236
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markus Kivelä
Puhelin:+358 503963107
Sähköpostiosoite:markus.kivela@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Salon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139533-1
Postiosoite:PL77
Postinumero:24101
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vesa-Matti Väistö
Puhelin:+358 27782116
Sähköpostiosoite:vesa-matti.vaisto@salo.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=223589&tpk=7a33427a-b167-4236-aab8-dececa3076d7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/2, Kemiönsaari-Perniö-Salo
Viitenumero:
VARELY/586/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 8.8.2019-7.8.2022 reitillä Kemiönsaari-Perniö-Salo. Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta ajalle 8.8.2022-7.8.2024. Varsinaisen sopimuksen ja mahdollisen optiokauden todelliset päättymispäivät elokuussa kouluvuoden mukaisesti. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on tilaajalla. Tämän hankinnan sisältämälle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset sekä liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, III osa 2 luku 3 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee joukkoliikennepalveluita yhteysvälillä Kemiönsaari-Perniö-Salo ajalla 8.8.2019-7.8.2022. Tilaajat varaavat mahdollisuuden jatkaa sopimusta optiokaudella 8.8.2022-7.8.2024. Kokonaisuudesta on muodostettu yksi hankintakohde, jonka liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä. Kyse on yhteishankinnasta, jossa tilaajina ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Salon kaupungin joukkoliikenneviranomainen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjouspyynnössä on määritelty ehdottomat vähimmäisvaatimukstet0
Hinta 100
II.2.6) Arvioitu arvo
2460000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:8.8.2019 - 7.8.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella Hankintalain mukaisesti sopimuksissa lasketaan sopimuksen arvo suurimman kuviteltavissa olevan sopimusarvon mukaisesti. Kuitenkin, jos sopimus on pidempi kuin 4 vuotta, lasketaan sopimuksen ennakoitu arvo maksimissaan 4 vuoden ajalta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajat voivat tehdä vähäisiä muutoksia liikenteen sopimuksen mukaiseen reittiin ja/tai aikatauluun, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Sopimuskauden aikana lisäyksen vaikutus kilometrien määrään saa olla enintään 30 % ja vähennyksen 30 %. Liikennöinnissä tapahtuneiden muutosten vaikutus liikennöintikorvaukseen lasketaan tarjousasiakirjoissa määritellyn hinnan perusteella. Liikennöitsijä ei voi kieltäytyä muutoksista, jos ne ovat teknisesti toteutettavissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.4.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.4.2019 09:01
Paikka: Turku

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.3.2019
«« Takaisin