«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : 3655/2018 Luotisuojaliivi

06.03.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004809
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 047-109055

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Kansallinen henkilötunnus 0952029-9
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

3655/2018 Luotisuojaliivi

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Hämeenlinna
NUTS-koodi Manner-Suomi (FI1)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Luotisuojaliivien hankinta. Modulaarista luotisuojaliiviä malli M2010 käytetään taistelijan henkilökohtaisena suojavarusteena taistelu- ja tiedustelutehtävissä.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Luodinkestävät liivit. (35815100-1)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

455018 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon

Vertailuperuste Painotus
1. Hinta 50
2. Laatu 50
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 181-411091 19.9.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000079732
Nimi
Luotisuojaliivi
V.1 Sopimuksentekopäivä
8.2.2019
V.2 Saatujen tarjousten lukumäärä

1

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä

1

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Sioen Ballistics Oy
Kansallinen henkilötunnus 1844571-0
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

455018 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Jos kyseessä on vuosi- tai kuukausikohtainen arvo: 1 vuotta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
5.3.2019
«« Takaisin