«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Turun seudun puhdistamo Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Poistoputken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen rakentamisen kilpailutus

14.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004747
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 053-121093

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun seudun puhdistamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1774713-5
Postiosoite:Polttimonkatu 2
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarno Arfman
Puhelin:+358 407126231
Sähköpostiosoite:jarno.arfman@turku.fi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Poistoputken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen rakentamisen kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Puhdistamo vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputki liittyy nykyisin Turun kaupungin hulevesiviemäriin. Hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy aika ajoin ja lisäksi hulevesiviemärin käytön on arvioitu lisääntyvän

tulevaisuudessa. Tästä syystä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta suunnitellaan rakennettavan uusi puhdistetun jäteveden poistoputki mereen. Poistoputken kapasiteetin tehostamisen yhteydessä rakennetaan

myös uusi UV-desinfiointilaitos. (Ks. hankkeen esittelymateriaali: https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Riskeihin ja ongelmatilanteisiin varautuminen55
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Vähimmäisvaatimukset ylittävä takuuehto30
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tunkkausosuuden operaattorien kokemus ja osaaminen15
Hinta 85
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 020-040786

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Poistoputken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen rakentamisen kilpailutus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään hankintalain (1397/2016) 125 §:n nojalla. Peruste hankinnan keskeyttämiselle on se, ettei kilpailua syntynyt.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.3.2019
«« Takaisin