«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
2M-IT Oy : Puitejärjestely ePalvelut, eTuotteet ja asiantuntijapalvelut

04.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004634
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 045-103325
Osallistumishakemukset 04.04.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/101024712.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:2M-IT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859795-3
Postiosoite:Joukahaisenkatu 9 B (5.-7.krs), 20520 Turku
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Satu Ylisiurua-Hemminki
Puhelin:+358 503902417
Sähköpostiosoite:satu.ylisiurua-hemminki@2m-it.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/101024712.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://2m-it.fi/tarjouspyynnot/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/101024712.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/101024712.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Puitejärjestely ePalvelut, eTuotteet ja asiantuntijapalvelut
Viitenumero:
ePalvelut-puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

2M-IT Oy pyytää tarjouksia, joiden pohjalta muodostamme puitejärjestelyn ePalveluista.

ePalvelut käsittävät sähköisten palveluiden toteutukset (ePalvelut), sähköisiin palveluihin liitettävät tekniset apuvälineet ja laitteet (eTuotteet) ja palvelukokonaisuuteen liittyvät kehittämisen ja toteutuksen asiantuntijapalvelut.

2M-IT Oy on julkisomisteinen voittoa tavoittelematon Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö. Suurimmat omistajamme ovat VSSHP, SATSHP, EKSOTE, CAREA, KSSHP, PHHYKY, VSHP ja Porin kaupunki.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen, jossa kussakin tehdään puitesopimus korkeintaan kymmenen (10) tässä hankintamenettelyssä kelpoisuusehdot täyttävien toimittajan kanssa.

Osoite, johon tarjoukset on lähetettävä: https://permalink.mercell.com/101024712.aspx

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 20000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
ePalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tilaajan palvelut ja järjestelmät Suomessa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ePalveluiden kokonaistoimitus, joka sisältää uusien kehitettävien sähköisten palvelujen kokonaistoimituksen (kehittäminen, käyttöönotto ja ylläpito) ja olemassa olevien sähköisten palvelujen ja palvelualustojen kehittämisen ja ylläpidon. Tässä vaiheessa hankintayksikkö arvioi hankkivansa olemassa oleviin palveluihin liittyviä mobiilisovelluksia, uusia kehitettäviä itsenäisiä mobiilipalveluja ja -sovelluksia, sisätilapaikannusta ja asiakkaan ilmoittautumiseen ja palautteen antoon liittyviä ePalveluja. Osa-alueeseen kuuluvat myös erilaiset integraatioalustat. Integraatio-alustalla tarkoitetaan palvelua ja välinettä, jossa on avoimet raja-pinnat ja sen toimintoja voidaan kehittää ja muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Integraatioalusta on sovellus tai palvelu, jonka avulla tietoa kuljetetaan määriteltyjen vaiheiden läpi ja tietoa voidaan rikastaa tai käsitellä sovitulla tavalla. Integraatioalusta yhdistää ja siirtää tietoa määritellyllä tavalla esim. kansallisesta järjestelmästä sairaanhoitopiirin toimenpidehuoneen ajanvarauksen yhteydessä välinepaikannukseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
10000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:20
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikön tulee pystyä varmistumaan, että hankintaan ilmoittautuvilla toimittajilla on riittävä osaaminen ja turvallisuusjärjestelyt sairaala- ja hoitotyöhön integroitavien palveluiden, arkaluonteisteisten henkilötietojen käsittelyyn ja korkeaa toimintavarmuutta edellyttävien palveluiden tuottamiseksi. Rajoitetutun menettelyn ja puitejärjestelyn aikana ehdokkaille voidaan luovuttaa asiakirjoja, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
eTuotteet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
Tietojenkäsittelylaitteet (laitteisto). (30210000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tilaajan järjestelmät ja palvelut Suomessa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

eTuotteet ovat sähköisiin palveluihin liitettäviä teknisiä apuvälineitä ja laitteita,joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisia ja ergonomisia käyttöliittymiä ja reaalimaailman laite- ja anturi-integraatioita. Esimerkkejä eTuotteista ovat hoito- ja hoivatyöhön liittyvät työvälineet, työn kehittämiseen ja seurantaan liittyvät mobiilityövälineet. Toimitukset voivat olla e-Tuotteisiin ja -välineisiin liittyviä kokonaistoimituksia palveluna erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Toimituksena voi olla myös pelkät laitteet ja välineet, esimerkiksi erilaiset mitta- ja turvalaitteet liittyen kotiin vietäviin palveluihin, sekä päätelaitteet, joiden kautta e-Palveluja voidaan käyttää. Hankintaan kuuluu e-Tuotteen ylläpitoa ja elinkaaren aikaisia päivityksiä. Hankinta sisältää eTuotteiden kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa ja tuki asiakkaalle eTuotteiden käyttöönoton yhteydessä sekä jatkokehityksessä. Hankintaan kuuluu myös 2M-IT:n, 2M-IT:n asiakkaiden ja heidän loppukäyttäjien tukea ja koulutusta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
5000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:20
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikön tulee pystyä varmistumaan, että hankintaan ilmoittautuvilla toimittajilla on riittävä osaaminen ja turvallisuusjärjestelyt sairaala- ja hoitotyöhön integroitavien palveluiden, arkaluonteisteisten henkilötietojen käsittelyyn ja korkeaa toimintavarmuutta edellyttävien palveluiden tuottamiseksi. Rajoitetutun menettelyn ja puitejärjestelyn aikana ehdokkaille voidaan luovuttaa asiakirjoja, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi hankinta-asiakirjoista

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asiantuntijapalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniikan asiantuntijapalvelut. (72590000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tilaajan järjestelmät ja palvelut Suomessa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asiantuntijapalveluita ovat sähköisten palvelujen kehittämiseen, esimerkiksi ePalveluissa hyödynnettäviin tuotteisiin ja laitteisiin, arkkitehtuuriin, tuotekehitykseen, ohjelmointiin, integraatioihin ja edellä mainittujen palvelumuotoiluun liittyvät asiantuntijatyön toimeksiannot. Osa-alueeseen kuuluu palvelujen ja tuotteiden määrittelyä ja teknisten eritelmien laatimista. Hankinnan kohteena voi olla myös palvelujen ja tuotteiden hallinnollista ja teknistä tietoturvaa ja toiminnallista laatua koskeva suunnittelu, katselmointi, testaus ja auditointi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
5000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:20
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikön tulee pystyä varmistumaan, että hankintaan ilmoittautuvilla toimittajilla on riittävä osaaminen ja turvallisuusjärjestelyt sairaala- ja hoitotyöhön integroitavien palveluiden, arkaluonteisteisten henkilötietojen käsittelyyn ja korkeaa toimintavarmuutta edellyttävien palveluiden tuottamiseksi. Rajoitetutun menettelyn ja puitejärjestelyn aikana ehdokkaille voidaan luovuttaa asiakirjoja, jotka sisältävät salassa pidettävää tietoa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi hankinta-asiakirjoista

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Puitesopimusmalli ja tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.4.2019 10:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
8.4.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankintaa koskevat tarkemmat tiedot käyvät ilmi sähköisesti saatavilla olevista asiakirjoista

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.3.2019
«« Takaisin