«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Lohjan Vuokra-asunnot Oy : Pienten rakennustöiden vuosisopimusurakointi

04.03.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004538
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 045-101868

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lohjan Vuokra-asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0864408-9
Postiosoite:Kauppakatu 6
Postinumero:08100
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Veli Haukka
Puhelin:+358 447552752
Sähköpostiosoite:veli.haukka@lova.fi
NUTS-koodi:Lohja (K444)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lova.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Lohjan Vuokra-asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0864408-9
Postiosoite:Kauppakatu 6
Postinumero:08100
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sami Ylenius
Puhelin:+358 443595816
Sähköpostiosoite:sami.ylenius@lova.fi
NUTS-koodi:Lohja (K444)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lova.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pienten rakennustöiden vuosisopimusurakointi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: sisä- (IA09-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lohjan Vuokra-asunnot Oy tulee kilpailuttamaan kevään 2019 aikana huoneisto- ym. pienkorjausten vuosisopimusurakoitsijat. Tarjouspyyntö tulee jakautumaan kahteen eri osatarjoukseen: 1. osa: Huoneistokorjaukset (poislukien märkätilarakentaminen) ja 2. osa: Märkätilarakentaminen

Vuosisopimus on määräaikainen, sopimuskausi on noin 2 vuotta+optiovuosi. Uudet vuosisopimukset astuvat voimaan arviolta 1.7.2019.

Tarkemmat tiedot hankinnasta tullaan esittämään varsinaisessa tarjouspyynnössä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pienten rakennustöiden vuosisopimusurakointi: Huoneistokorjaukset (poislukien märkätilarakentaminen)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: sisä- (IA09-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lohja (K444)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lohjan Vuokra-asuntojen omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen huoneistojen korjaustyöt.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lohjan Vuokra-asuntojen omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen huoneistojen korjaustyöt.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

optiovuosi

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pienten rakennustöiden vuosisopimusurakointi: Märkätilarakennustyöt
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: sisä- (IA09-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lohja (K444)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lohjan Vuokra-asuntojen omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen huoneistojen korjaustyöt.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lohjan Vuokra-asuntojen omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen huoneistojen korjaustyöt.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

optiovuosi

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
5.4.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 12

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
5.4.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.3.2019
«« Takaisin