«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Uravalmennus

28.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004479
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 043-099080

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295038000
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Uravalmennus
Viitenumero:
POPELY/2179/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää Pohjois-Pohjanmaan alueella vuonna 2019 toteutettavan uravalmennuspalvelun. Valmennus toteutetaan ryhmävalmennuksena, jonka jälkeen kullakin osallistujalla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen, enintään 4 tuntia/henkilö. Hankinta on jaettu osiin kahdelle toteutusalueelle: alue 1; Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat (enintään 330 valmennuspäivää ja enintään 2112 tuntia yksilöllistä ohjausta) alue 2; Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat (enintään 120 valmennuspäivää ja enintään 768 tuntia yksilöllistä ohjausta). Kyseessä on puitehankinta. Hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Eri kohderyhmille toteutettavia valmennusryhmiä hankitaan tarpeen mukaan ja niistä sovitaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa. Hankintaan sisältyy lisähankintaoikeus enintään 200 % alkuperäisen hankinnan määrästä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1515000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Uravalmennus, Alue 1: Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulun seutu (S171) , Oulunkaaren seutu (S173) , Koillismaan seutu (S178)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelun toteutuspaikkakunnat sovitaan tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa.

Oulunkaaren seutu Koillismaan seutu
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toteutusalueelle hankitaan uravalmennuspalvelua. Palvelu toteutetaan ryhmävalmennuksena; kesto 10 - 40 pv/ryhmä (pääsääntöisesti 10 pv/ryhmä). Valmennuksen päätyttyä osallistujilla on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen (enintään 4 tuntia/osallistuja). Hankinta toteutetaan puitehankintana. Puitetoimittajiksi on valittu kaksi palveluntarjoajaa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Uravalmennus, Alue 2: Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Raahen seutukunnat
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Raahen seutu (S174) , Haapaveden-Siikalatvan seutu (S175) , Nivala-Haapajärven seutu (S176) , Ylivieskan seutu (S177)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelun toteutuspaikkakunnat sovitaan tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa.

Haapaveden-Siikalatvan seutu Nivala-Haapajärven seutu Ylivieskan seutu
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toteutusalueelle hankitaan uravalmennuspalvelua. Palvelu toteutetaan ryhmävalmennuksena; kesto 10 - 40 pv/ryhmä (pääsääntöisesti 10 pv/ryhmä). Valmennuksen päätyttyä osallistujilla on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen (enintään 4 tuntia/osallistuja). Hankinta toteutetaan puitehankintana. Puitetoimittajaksi on valittu yksi palveluntarjoaja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan puitehankintana. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, jolloin siihen sovelletaan lain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 199-452682

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
P1V-P2V/2019
Osa nro:
1
Nimi:
Uravalmennus, Alue 1: Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:11
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:11
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:KK Valmennuskeskus Oy, Valmennuskeskus Public
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2216648-2
Postiosoite:Tammasaarenkatu 1
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:KSAK Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0832600-5
Postiosoite:Ulkutie 3
Postinumero:93600
Postitoimipaikka:Kuusamo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1083000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

KSAK Oy/Koillis-Suomen Aikuiskoulutus on ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoina: Riitta Juustila-Mikkonen; Y-tunnus 15271460 (toimii valmennuksen toisena vastuuohjaajana) sekä Ksakki ry; Y-tunnus 2534499-3 (tarvittaessa valmennuksen toteutuksessa palvelun koordinointiin ja mm. sijaisjärjestelyjen varmistamiseen).

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
P3V/2019
Osa nro:
2
Nimi:
Uravalmennus, Alue 2: Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Raahen seutukunnat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:7
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:KK Valmennuskeskus Oy, Valmennuskeskus Public
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2216648-2
Postiosoite:Tammasaarenkatu 1
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:432000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012) - Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017) - Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työvoimakoulutuksen ja muiden työvoimapalveluiden hankinnasta (TEM/1899/03.01.05/2017) - EU:n tietosuoja-asetus GDPR (EU 2016/679). Kohdassa V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta mainittu kokonaisarvo sisältää mahdollisen option.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.2.2019
«« Takaisin