«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Lahden Talot Oy : Huoneistotarkastustoiminta ja -raportointipalvelu

26.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-004284
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 041-093006

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden Talot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1108275-0
Postiosoite:Mariankatu 19 A
Postinumero:15110
Postitoimipaikka:LAHTI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Matti Koskinen
Puhelin:+358 03851570
Sähköpostiosoite:matti.koskinen@lahdentalot.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahdentalot.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4035/8dd62beca8ae33812fd0cb217eeb7e39

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4035/8dd62beca8ae33812fd0cb217eeb7e39

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Huoneistotarkastustoiminta ja -raportointipalvelu
Viitenumero:
190225145343-14474-2
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. (70100000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Asuinhuoneistojen tarkastustoiminta ja -raportointipalvelu hankintayksikön omistamissa tai hallitsemissa kiinteistöissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lahti

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asuinhuoneistojen kuntotarkastukset ja niiden raportointi tilaajan järjestelmiin. Hankinnan tarkempi kuvaus ilmenee myöhemmin julkaistavasta hankintailmoituksesta.

Hankintayksiköllä on normaalissa asuinkäytössä yli 6 400 asuntoa ja niiden asukasvaihtuvuus on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 23,6 %.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:10.6.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
6.5.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

- rakentamisen sertifikaatti

- työturvallisuuskortti

-

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Toimeksisaajalla on oltava yritystoiminnan vastuuvakuutus. Toimeksisaajan on pyydettävä suostumus hankintayksiköltä vakuutuksen irtisanomiseen. Vahingonkorvausvastuussa noudatetaan: KP YSE 2007 § 18. Vahingosta, jonka toimeksisaajan palveluksessa oleva henkilöstö työssään tai laiminlyödessään tehtävänsä mahdollisesti aiheuttaa hankintayksikölle tai kolmannelle osapuolelle, vastaa toimeksisaaja 500 000 euroon saakka kussakin tapauksessa erikseen. Toimeksisaaja vastaa työntekijöidensä, työvälineidensä, laitteidensa ja muun omaisuutensa asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Hankintayksikkö edellyttää, että työmaakieli on suomi. Työmaalla kaikki tapahtumat käsitellään suomen kielellä, myös kommunikointi hankintayksikön ja toimeksisaajan välillä.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.2.2019
«« Takaisin