«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
KL-Kuntahankinnat Oy : Tietopyyntö: ict-asiantuntijapalvelut

20.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003738
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 037-083353

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
Faksi:+358 97712333
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta-alan yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kunta-alan yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: ict-asiantuntijapalvelut
Viitenumero:
KLKH160
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön tarkoituksena on käynnistää tekninen vuoropuhelu, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan kilpailutusta. Hankintayksikkö hyödyntää vuoropuhelussa esiin nousseita vastauksia ja ideoita tulevan hankinnan suunnittelussa. Pyydämme ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun viimeistään 3.3.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen kilpailutus@kuntahankinnat.fi. Viestin aihekenttään: "ilmoittautuminen tekn.vuoropuheluun, KLKH160" HUOM! Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille palveluntarjoajille. Tämä EI ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai eri tilaisuuksiin osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: -Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittäminen - Suunnittelu- ja määrittelypalvelut - Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut - Eri teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut - Tietovarastointi ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut - Tietoturvakonsultointi ja auditointi Edellä kuvattu osa-aluejako on alustava.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
ks. alustava osa-aluejako II.1.6
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ks. II.1.4 ja VI.3

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
ks. alustava osa-aluejako II.1.6
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ks. II.1.4 ja VI.3

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
23.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kaikille tekniseen vuoropuheluun määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään myöhemmin ilmoitettavalla aikataululla alustavaa tarjouspyyntömateriaalia tutustumista varten ja pyydetään kommentteja tiettyyn määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö voi halutessaan käydä teknistä vuoropuhelua toimittajien kanssa kokousten merkeissä. Keskustelujen tavoitteena on tarkentaa hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja. Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden valita toimittajat edellä mainittuihin tapaamiskeskusteluihin. Tarkoituksena on valita toimittajat tasapuolisesti siten, että ne edustavat monipuolisesti toimittajakenttää. Teknisen vuoropuhelun ja alustavan tarjouspyyntömateriaalin kieli on suomi. Toimittajien tietopyyntöä varten luovuttamat vastaukset tai muut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Vastauksia ja muita tietoja käsitellään kuitenkin KLKH160:n asiakasryhmässä. Varsinainen hankintailmoitus on suunniteltu julkaistavan huhtikuussa 2019 avoimena menettelynä. Tietopyyntö ei velvoita KL-Kuntahankintoja kilpailuttamaan hankintaa eikä KL-Kuntahankinnat ole velvollinen kilpailuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Toimittajille ei makseta palkkioita tai korvauksia tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.2.2019
«« Takaisin