«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Pirkkalan kunta : Soljan lastentalo: rakennustekninen urakka pääurakkana

19.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003716
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 036-080050

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0152084-1
Postiosoite:PL 1001
Postinumero:33961
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Nella Ahola
Puhelin:+358 503625687
Sähköpostiosoite:yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pirkkala.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pirkkala

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pirkkala?id=223880&tpk=e2506085-e9d2-46ce-91e6-8960b5f83229
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Pirkkalan kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Soljan lastentalo: rakennustekninen urakka pääurakkana
Viitenumero:
PIR/249/5102/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana / päätoteuttajana. Pääurakkaan alistetaan seuraavat sivu-urakat: - putkiurakka - ilmanvaihtourakka - sähköurakka.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pirkkala (K604)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Soljan lastentalo on uudisrakennuskohde. Rakennuksessa on 3 maanpäällistä kerrosta (yhteensä A ≈ 3 380 brm²) ja maanalainen kellarikerros, jossa sijaitsee pysäköintihalli (A ≈ 620 brm²). Rakennus perustetaan louhitulle kalliopohjalle tiivistetyn murskeen / soratäytön varaan. Kantavat alapohjat, maanvaraiset laatat ja kellarin seinät ovat betonirakenteisia. Ulkoseinät toteutetaan betonielementeillä. Julkisivuverhous on pääosin paikalla muurattua tiiltä ja osin rapattua tiiltä. Puurakenteinen yläpohja rakennetaan ontelolaattojen päälle. Kattotyyppi on harja- tai pulpettikatto ja katemateriaalina on konesaumapelti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:40 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.4.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden tulee täyttyä. Voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Pääurakoitsijan kunkin kolmen edellisen tilikauden liikevaihdon tulee olla vähintään 1,5 -kertainen verrattuna antamaansa tarjoukseen (tilinpäätöstiedot). Referenssikohdetiedot: pääurakoitsijalla tulee olla vähintään kolme (3) ≥ 1 500 m²:n uudisrakennuskohdetta, jotka ovat valmistuneet viimeisen kuuden (6) vuoden aikana ja joista ainakin yksi on julkinen hanke (kohdetiedot: kohteen nimi ja käyttötarkoitus, sijainti, laajuustiedot, toteuttamisaika).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
1.6.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.2.2019
«« Takaisin