«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Outokummun kaupunki : Outokummun kaupungin leimikot 2019

14.03.2019 10:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003706
Tarjoukset 3.4.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:
Outokummun kaupunki 0207604-1 /
Kaupunkirakennepalvelut
Pentti Hämäläinen
PL 47
83501
Outokumpu
Puh. +358447559213

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Outokummun kaupunki
Y-tunnus 0207604-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkirakennepalvelut
Yhteyshenkilö Pentti Hämäläinen
Postiosoite PL 47
Postinumero 83501
Postitoimipaikka Outokumpu
Maa Suomi
Puhelin +358447559213
Sähköpostiosoite kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Internet-osoite (URL) http://www.outokummunkaupunki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Outokummun kaupungin leimikot 2019
Hankinnan kuvaus

Outokummun kaupunki pyytää tarjousta taajama-alueella tapahtuvista metsän harvennus ja hakkuutöistä. Tarkempi kuvaus liitteessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hakkuupalvelut. (77210000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Outokumpu (K309)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2019 - 31.5.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

kts. liitteen tarjouspyyntöasiakirjat.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

kts. liitteen tarjouspyyntöasiakirjat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

kts. liitteen tarjouspyyntöasiakirjat.

Tarjouspyyntö liitteineen on myös ladattavissa osoitteesta: http://www.outokummunkaupunki.fi/puistot-ja-yleiset-alueet

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.4.2019 11.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset oltava voimassa 1.6.2019 saakka.

Lisätietoja

kts. liitteen tarjouspyyntöasiakirjat.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Outokummun kaupungin leimikot 2019_Optimized.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin