«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen konsulttipalveluiden hankinta

19.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003700
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 036-081502
Tarjoukset 28.03.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=214005&tpk=3797bcff-c590-4555-8153-ab463e19ac32

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Puhelin:+358 0438271055
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=214005&tpk=3797bcff-c590-4555-8153-ab463e19ac32
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen konsulttipalveluiden hankinta
Viitenumero:
760/02.08.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta kaupunkisuunnittelun konsulttipalveluiden hankinnasta. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja, asemakaavoja sekä erilaisia kehittämissuunnitelmia, liikennesuunnitelmia ja selvityksiä. Hankinta on jaettu yhdeksään (9) osa-alueeseen, joiden palvelukuvaukset sekä niihin liittyvät tarjousten vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteinä. Espoon kaupunki tulee valitsemaan palveluntuottajat osa-alueittain. Tarkemmat osa-alueelle valittavien palveluntuottajien määrät on ilmoitettu tarjouspyynnössä osa-aluekohtaisissa kuvauksissa. Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Espoon Asunnot Oy liittyy tämän tarjouskilpailun perusteella laadittavaan hankintasopimukseen TP Liite 2. "Keskeiset sopimusehdot" olevien ehtojen mukaisesti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Mikäli useammalle osa-alueelle valitaan sama palveluntuottaja, tehdään kyseisen palveluntuottajan kohdalla osa-alueista yksi yhteinen sopimus.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kehittämissuunnitelmien, ideointien ja visioiden laadinta sekä kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kehittämissuunnitelmien, ideointien sekä visioiden tarkoituksena on selvittää olemassa olevan kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia sekä kartoittaa ja visioida kohdealueen maankäyttöpotentiaalia, tulevaa tavoitteellista identiteettiä sekä selvittää mahdollisia erilaisia alueellisia kehityssuuntia. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.1 "Osa-alue 1 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.1 "Osa-alue 1 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 10 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yleiskaavojen ja kaavarunkojen sekä rakennemallien laadinta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yleiskaavojen ja kaavarunkojen sekä rakennumallien laadinnan osa-alueen tehtäviin kuuluvat yleiskaavan, osayleiskaavan tai erilaisten yleiskaavatarkistusten laadinta. Tehtävässä vaaditaan laajaa ja monialaista osaamista maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien sisältövaatimusten täyttymiseksi. Toimeksiannot voivat sisältää myös erilaisia yleiskaavatasoisia rakenne- ja maankäyttövaihtoehtojen tai kaavarunkojen suunnittelutehtäviä sekä niiden vertailua ja vaikutusten arviointia. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.2 "Osa-alue 2 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.2 "Osa-alue 2 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 10 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.6) Arvioitu arvo
800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asemakaavoituksen viitesuunnitelmat ja korttelisuunnitelmat
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asemakaavoituksen viitesuunnitelmien ja korttelisuunnitelmien osa-alueen tehtäviin kuuluvat viitesuunnitelmien ja korttelisuunnitelmien laatiminen asemakaavoja ja asemakaavojen valmistelua varten. Tuotettava aineisto voi tapauskohtaisesti vaihdella sisältönsä, laajuutensa sekä tarkkuusasteensa suhteen. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.3 "Osa-alue 3 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.3 "Osa-alue 3 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 10 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.6) Arvioitu arvo
1800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yleiskaava- ja asemakaavatasoiset luontoselvitykset
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän osa-alueen luontoselvitykset voidaan karkeasti jakaa kaavoitettavan alueen kaikkien luontoarvojen perusselvityksiin sekä suppeampiin pelkästään tietyn lajin tai lajiryhmän esiintymisen selvittämiseen. Lisäksi voidaan teettää luontolausuntoja sekä erityisselvityksiä kuten lajiseurantaa tai ekologisten yhteyksien selvityksiä laajemmille aluekokonaisuuksille. Palveluntuottajien asiantuntemusta voidaan hyödyntää myös erilaisissa arvioinneissa sekä suunnitelmien kommentoinnissa. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.4 "Osa-alue 4 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.4 "Osa-alue 4 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan neljä (4) palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yleis- ja asemakaavatasoiset kaupalliset selvitykset
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tässä osa-alueessa on tarkoitus laatia yleis- ja asemakaavatasoisia kaupan selvityksiä ja kaupan palveluverkkoselvityksiä. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.5 "Osa-alue 5 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.5 "Osa-alue 5 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 5 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vaikutusten arvioinnit ja ympäristövaikutusselvitykset
Osa nro:
6.
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vaikutusselvitysten tarkoituksena on selvittää pääosin maankäyttösuunnitelmiin liittyviä tavoitteiden, kehittämisperiaatteiden, siihen liittyvien erityisominaisuuksien ja aluevarausten vaikutuksia ottaen huomioon suunnitelman tehtävä ja tarkoitus. Toimeksiannot voivat olla niin yleiskaava-, osayleiskaava- kuin asemakaavatasoisia tehtäviä. Toimeksiannoilla tuotetaan selvityksiä ja arviointeja sekä tarvittavaa tietoa alueidenkäyttöön ja suunnitteluratkaisuihin liittyvistä vaikutuksista sekä mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuuksista. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.6 "Osa-alue 6 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.6 "Osa-alue 6 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 10 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laaja-alaiseen maisemasuunnitteluun liittyvät toimeksiannot
Osa nro:
7A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän osa-alueen toimeksiannot käsittävät pääosin yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatasoisia maankäytön suunnitteluun liittyviä eriluonteisia maisemasuunnittelutehtäviä. Näihin kuuluvat mm. erilaiset maisema-analyysit ja -selvitykset, kehittämissuunnitelmat ja maankäytön suunnitteluun liittyvä maisemasuunnittelu sekä kokonaistarkastelut yleis- ja asemakaavatarkkuudella kaavaprosessin eri vaiheissa. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.7A "Osa-alue 7A Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.7A "Osa-alue 7A Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 5 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Asemakaavatasoiseen maisemasuunnitteluun liittyvät toimeksiannot
Osa nro:
7B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot käsittävät pääosin yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatasoisia maankäytön suunnitteluun liittyviä eriluonteisia maisemasuunnittelutehtäviä. Näihin kuuluvat mm. erilaiset maisema-analyysit ja -selvitykset, kehittämissuunnitelmat ja maankäytön suunnitteluun liittyvä maisemasuunnittelu sekä kokonaistarkastelut yleis- ja asemakaavatarkkuudella kaavaprosessin eri vaiheissa. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.7B "Osa-alue 7B Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.7A "Osa-alue 7B Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 5 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yleiskaava- ja asemakaavatasoiset kulttuuriympäristöselvitykset ja rakennusinventoinnit
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yleiskaava- ja asemakaavatasoiset kulttuuriympäristöselvitykset ja rakennusinventoinnit toimivat maankäytön suunnittelun lähtöaineistona ja vaikutusten arvioinnin pohjana. Inventointi on tiedon systemaattista kokoamista olemassa olevista lähteistä sekä sen täydentämistä kohteesta saaduin tiedoin sekä maastokäynnein. Historiatiedon lisäksi inventoinnit kertovat myös kohteen nykytilasta. Tarkempi osa-aluekohtainen palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1.8 "Osa-alue 8 Palvelun sisältö" ja osa-aluekohtaiset vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.8 "Osa-alue 8 Vertailuperusteet". Osa-alueelle tullaan valitsemaan 5 palveluntuottajaa ja yksi (1) varatoimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
240000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 65

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.3.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.3.2019 12:30
Paikka: Espoon kaupunki, Hankintakeskus
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.2.2019
«« Takaisin