«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Veripesukoneet ja niiden kulutustarvikkeet

18.02.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003546
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 035-078150

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Karlin-Vartiovaara
Sähköpostiosoite:anne.karlin-vartiovaara@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Veripesukoneet ja niiden kulutustarvikkeet
Viitenumero:
HUS 049-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU veripesukoneiden ja niiden kulutustarvikkeiden markkinakartoitusta varten. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuote- ja palveluvalikoimaa. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti veripesukoneita ja niiden kulutustarvikkeita koskevaa tietoa mahdollista tarjouskilpailua varten.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuote- ja palveluvalikoimaa. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti veripesukoneita ja niiden kulutustarvikkeita koskevaa tietoa mahdollista tarjouskilpailua varten. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 4.3.2019 klo 12.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen. Ilmoitus pyydetään lähettämään tietopyynnön yhteyshenkilölle sähköpostitse. Kiinnostuneiden toimittajien kanssa järjestetään tarpeen mukaan tapaamiset. Tällä tietopyyntö-ilmoituksella ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei myöskään maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvauksia.

II.2.14) Lisätiedot:

Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
29.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö/kutsu tekniseen vuoropuheluun. Kiinnostuneista toimittajia pyydetään ilmoittamaan 4.3.2019 klo 12.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen sähköpostitse osoitteeseen anne.karlin-vartiovaara@hus.fi. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Veripesukoneet ja niiden kulutustarvikkeet sekä yrityksen nimi". Osallistujille voidaan ehdottaa tapaamisia em. määräajan päätyttyä. Hankintayksikön esittely: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä ja Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille erikoissairaanhoidon palveluja. HUSin sairaaloissa ja muissa toimipisteissä saa hoitoa vuosittain lähes puoli miljoonaa potilasta. HUSin osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien hoidon tuottamisesta sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen ja joissakin sairauksissa koko maan väestölle. HUS muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta (HYKSin, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueet) ja sen palveluksessa on noin 22 700 ammattilaista. HUSin liikevaihto on noin kaksi miljardia euroa. Lisätietoa HUSista ja sen toiminnasta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hus.fi. HUS Logistiikan yhteystiedot löytyvät tietopyyntö-ilmoituksen kohdasta I.1.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.2.2019
«« Takaisin