«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Oikeusrekisterikeskus : Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuus (Kosti)

13.02.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003223
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 032-071936

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oikeusrekisterikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722042-5
Postiosoite:PL 157
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:ork_hankinnat@om.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuus (Kosti)
Viitenumero:
28/07.02/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on ennakkoilmoitus vuoden 2019 aikana järjestettäväksi suunnitellusta Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuuden hankinnasta. Hankittava kokonaisuus tulee ennakkotietojen perusteella kattamaan 3 eri osajärjestelmää, joista kaikki toimitettuna tilaajan hallinnoimaan käyttöympäristöön. Hankinnan on lisäksi tarkoitus kattaa toimituksen jälkeinen yllä- ja kunnossapito sekä jatkokehitys myöhemmin määriteltäväksi sopimuskaudeksi, kuten myös muut tarvittavat oheispalvelut. Hankintaa koskeva tekninen vuoropuhelu ja markkinakartoitus on aloitettu tämän ilmoituksen julkaisemisella. Lisätietoja sekä hankinnasta, vuoropuhelusta että kartoituksesta julkaistaan kohdassa VI.3) ilmoitetun mukaisesti. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia eikä hankintayksikkö sitoudu järjestämään tässä ennakkotietoilmoituksessa kuvattua hankintaa. Kaikki tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua hankinnan kohteen määrittelyn edetessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan pääasiallisena kohteena on 3 eri osajärjestelmästä muodostuva kokonaisuus, jolla konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyitä hoidetaan, ja jonka avulla Konkurssiasiamiehen toimisto suorittaa niihin liittyviä tehtäviään. Menettelyiden hoitoon ja niiden valvontaan liittyvään asiointiin toteutetaan asiointipalvelu (Kosti-Asiointi), jota selvittäjät, pesänhoitajat sekä muut menettelyn asianosaiset käyttävät. Menettelyiden valvontaan ja ohjaukseen toteutetaan oma substanssijärjestelmä (Kosti-Valvonta), jota Konkurssiasiamiehen toimisto käyttää näiden tehtävien suorittamiseen. Järjestelmä vastaa omien tietojensa lisäksi lisäksi asiointipalvelun tietojen hallinnasta. Valvontaan ja ohjaukseen liittyvään asiakirjallisen tiedon hallintaan toteutetaan asianhallintajärjestelmä (Kosti-Asianhallinta), joka vastaa asianhallintaan liittyvistä toiminnoista. Asianhallinnan käyttö tapahtuu käytännössä kokonaan rajapintapalveluiden kautta, joita Kosti-Valvonta kutsuu.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Lisää tietoa hankinnasta, teknisestä vuoropuhelusta sekä markkinakartoituksesta on ennakkotietoilmoituksen julkaisun jälkeen löydettävissä osoitteessa: https://sites.google.com/conversatum.fi/kosti-2019/etusivu Sivustoa tullaan päivittämään hankinnan valmistelun edetessä hankintaan liittyvillä tarkemmilla tiedoilla. Jo nyt sivustolta löytyvät järjestelmien vaatimusmäärittelyt liitteineen avointa kommentointia varten. Pyrimme lisäksi viikon 7 aikana avaamaan ensimmäinen hankintaan liittyvän kyselyn. Kiinnostuneita toimittajia kannustetaan siten tutustumaan sivustoon viimeistään tällöin.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.2.2019
«« Takaisin