«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Valtioneuvoston kanslia : Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta

13.02.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003222
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 032-072836

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245975-5
Postiosoite:Snellmaninkatu 1 A
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vnk.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vnk.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut. (55511000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valtioneuvoston kanslia kilpailutti uudelleen Eteläesplanadin henkilöstöravintoloiden palvelut yhtenä kokonaisuutena. Kyseessä oli keskeytetyn hankinnan uudelleen kilpailutus. Tarjouspyyntöön oli jäänyt epäselvyys, joka johti keskenään vertailukelvottomiin tarjouksiin. Hankinnalla haettiin ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti tuotettuja ja sesonginmukaisia ruokapalveluja, joiden tuottamisessa otetaan huomioon energia- ja ympäristönäkökulma sekä ilmastovaikutus ja sosiaaliset näkökulmat. VNK valitsi yhden toimittajan sopimuskaudeksi, jonka pituus on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy lisäksi optio, jonka pituus on enintään kaksi (1 + 1) vuotta. Hankinta koostuu seuraavista osista: 1) Lounas- ja kahviopalvelut 2) Kokous- ja edustustarjoilujen tarjoaminen Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan ennakoitu arvo ja hankintavolyymi ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Hankinnan kohde ja palvelua koskevat ehdot ovat kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3180000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Eteläesplanadi 4, 10 ja 16 ja mahdollisissa muissa kohteissa esim. Kanavakatu 3C, Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelun tarjoaja hoitaa henkilöstöravintolapalvelun omana liiketoimintana omaan lukuunsa.Lounasruokapalveluiden ja kahviopalveluiden osalta palveluntarjoaja saa korvauksen henkilöstöravintoloiden asiakkailta.Palveluntarjoaja voi hyödyntää maksutta toiminnassaan toimipisteessä sijaitsevia keittiötiloja. Kokous- ja edustustarjoilujen osalta kyse on palveluhankinnasta, jossa tarjoilut tilaa ja korvauksen maksaa tilauksen tehnyt ministeriö, joka voi olla tiloja käyttävä ministeriö. Hankinnan kohde ja ehdot on kuvattu tarkemmin seuraavissa liitteissä: Palvelunkuvaus sisältäen arviointikriteerit (1) Ravitsemuslaatuvaatimukset ja laadunvalvonta (2) Hintalomake (3) Vastuunjakotaulukko (4) Pohjapiirustukset ja kokous-sekä edustustilat (5) Kone- ja laiteluettelo (6) CV-malli (7) Malliesimerkkejä kokoustarjoilutuotteista (8) Sopimusluonnos (9) VN Henkilötietojen käsittelyn ehdot (9.1) Turvallisuussopimusluonnos (10) Toimittajan turvallisuudenhallinnan kuvaus (11)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Mikäli tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on keskenään ristiriitaisia tietoja tai vaatimuksia, sovelletaan tällöin tarjouspyynnössä esitetyttyjä tietoja tai vaatimuksia. Lounasruokailun ja kahviotoiminnan järjestämisen osalta kyseessä on hankintalaissa tarkoitettu käyttöoikeussopimus. Kokous- ja edustustarjoilujen osalta kyse on palveluhankinnasta, jossa kustannukset maksaa tilaaja.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-444142

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Eteläesplanadin henkilöstöravintolapalveluiden hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Fazer Food Services Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-tunnus 0873697-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3180000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Maksuehto on 21 pv netto laskun saapumisesta tilattua ja hyväksyttyä suoritusta vastaan. Lasku osoitetaan tilaisuuden järjestäneelle ministeriölle. Laskussa tulee olla riittävä erittely laskun perusteista. Tarkemmista laskutuskäytännöistä voidaan sopia ministeriökohtaisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.2.2019
«« Takaisin