«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : Sähköautojen latausasemien toteuttaminen

11.02.2019 11:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-003062
Osallistumishakemukset 4.3.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Y-tunnus 0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Juhani Sandström
Yhteyshenkilö Maiju Silvennoinen
Postiosoite Sörnäistenkatu 1
Postinumero 00580
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kymp.hankinnat@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/helsinki/fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=222270&tpk=741a44e6-851c-4a41-bb3e-02ce30a6f727
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sähköautojen latausasemien toteuttaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2019-001772
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupunki pyytää tarjoustanne sähköautojen julkisten latausasemien toteuttamisesta Helsingin kaupungin omistamille yleisille alueille. Kilpailutettavat latausasemat sijaitsevat Helsingin kaupungin laatiman sähköautojen latausasemien yleissuunnitelman mukaisissa kohteissa kantakaupungin alueella. Kaikki latausasemat on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki myötävaikuttaa julkisten latausasemien syntymiseen yleisille alueille kaupalliselta pohjalta. Tällöin kaupunki vuokraa toimijoille katutilaa lataustoimintaa varten ja myöntää tarvittavat luvat latauslaitteiden sijoittamiseen kaupungin omistamille yleisille alueille. Kaupunki ei osallistu latausasemien eikä niihin liittyvien investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin. Lataustoiminnasta ei peritä erillistä pysäköintimaksua. Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan sähköautojen latauspalvelua koko sopimuskauden ajan kaikilla latausasemilla. Sopimuskauden päätyttyä maan pinnan alapuolelle sijoitetut rakenteet jäävät korvauksetta kaupungin omaisuudeksi. Sopimuskauden päätyttyä tarjoaja sitoutuu poistamaan latauslaitteet ja muut maanpäälliset rakenteet sekä saattamaan hallinnassaan olleen tilan entiselleen. Kilpailutuksen sisältö on kuvattu tarkemmin erillisessä tehtävämäärittelyssä (Liite 1). Toimijalla tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä latausasemien toteuttajaa ja operoijaa. Latausasemalla tarkoitetaan latauslaitteiden ja yhden tai useamman pysäköintiruudun muodostamaa kokonaisuutta. Latauslaitteella tarkoitetaan sähköautojen latausta varten Toimijan toteuttamaa laitteistoa. Latausinfra käsittää lataustoimintaa varten tarpeellisen tietoliikennekaapeloinnin sekä sähkökaapeloinnin sekä latauslaitteen perustukset. Toimijan on aloitettava latausasemien asennus viimeistään 1.5.2019. Latausasemista tulee olla toteutettuna ja käyttövalmiina noin 90 % lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet. (31200000-8)
Päänimikkeistö
Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen. (51112000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.5.2019 - 30.4.2026

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailu toteutetaan käyttäen neuvottelumenettelyä. Kilpailutusmenettely on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä. Helsingin kaupunki luovuttaa maa-alueita lataustoimintaa varten, joten kysymyksessä ei ole hankintalain tarkoittama julkinen hankinta. Kilpailutusmenettelyyn ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (Hankintalaki). Alustava tarjous latausasemien toteuttamisesta yleisille alueille tulee jättää Tarjouspalvelussa 4.3.2019 klo 16.00 mennessä. Alustava tarjous laaditaan kirjallisena esitysmateriaalina (kuten PowerPoint), jonka laajuus on maksimissaan 15 sivua. Jokaisella alustavan tarjouksen jättäneellä toimijalla on mahdollisuus selostaa Helsingin kaupungin edustajien kanssa käytävässä neuvottelussa tarjouksensa sisältö ja se, miten toimija aikoo toteuttaa latausasemat. Neuvottelun kesto on enintään yksi tunti, jota ei voi ylittää. Neuvottelujen ajakohdat sovitaan erikseen. Toimijan on oltava valmis aloittamaan neuvottelut alkaen 7.3.2019. Neuvottelut pyritään suorittamaan noin viikon aikana. Neuvottelut pidetään Helsingin kaupungin tiloissa osoitteessa Kansakoulukatu 1. Alustavien tarjousten ja käytyjen neuvottelujen perusteella kaupunki valitsee toimijat, joilla katsotaan olevan parhaat edellytykset latausasemien toteuttamiseksi. Kaupunki toimittaa valituille toimijoille lopullisen tarjouspyynnön. Kirjallinen tarjous tulee toimittaa viimeistään viikon kuluessa lopullisen tarjouspyynnön lähettämisestä Tarjouspalvelussa. Kaupunki pyrkii tekemään päätöksen tarjoajista, joille lopullinen tarjouspyyntö lähetetään heti, kun neuvottelut kaikkien alustavan tarjouksen jättäneiden kanssa on käyty

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.3.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13)
Postinumero 00099
Postitoimipaikka HELSINGIN KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358 931013700
Sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi
«« Takaisin