«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa- aikakeskus : Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus, kylpylä Fontanellan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu ja projektijohtaminen

16.02.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002982
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 034-076706

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa- aikakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0863511-5
Postiosoite:Kasurilantie 1
Postinumero:71800
Postitoimipaikka:Siilinjärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Takkinen
Puhelin:+358 447401103
Sähköpostiosoite:pekka.takkinen@siilinjarvi.fi
NUTS-koodi:Siilinjärvi (K749)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.siilinjarvi.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) www.sokopro.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) www.sokopro.fi

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kiinteistöyhtiön omistaa liiketoimintaa harjoittava Siilinjärven uimala Oy (59%) ja Siilinjärven kunta (41%)
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus, kylpylä Fontanellan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu ja projektijohtaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa- aikakeskuksen hallinnassa olevalla kiinteistöllä sijaitsevan Kylpylä Fontanellan peruskorjauksen ja laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun,TATE- suunnittelun (sisältäen LVIAJ- suunnittelun, vedenkäsittelyjärjestelmien suunnittelun, sekä sähkösuunnittelun), ja projektijohtamisen tehtävien toteuttamisen myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla. Kohteelle laadittu hankesuunnitelma tulee tarjouspyynnön liitteeksi. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 11.803.000 EUR. Laajuus- ja muut yksilöidyt tiedot esitetään hankesuunnitelmassa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Osa 1: Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Osa 2: Rakennesuunnittelu Osa 3: TATE- suunnittelu (sisältäen LVIAJ- suunnittelu, vedenkäsittelyjärjestelmien suunnittelu sekä sähkösuunnittelu) Osa 4: Projektijohtamisen tehtävät

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus, kylpylä Fontanella Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Siilinjärvi (K749)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen peruskorjauksen ja laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun tehtävät lisätehtävineen erikseen julkaistavan tarjouspyyntöaineiston ja sen liitteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteet on esitetty hankesuunnitteluaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus, kylpylä Fontanella Rakennesuunnittelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Siilinjärvi (K749)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelijan tehtävät lisätehtävineen erikseen julkaistavan tarjouspyyntöaineiston ja tämän liitteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteet on esitetty hankesuunnitteluaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus, kylpylä Fontanella TATE- suunnittelu
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Siilinjärvi (K749)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen peruskorjauksen ja laajennuksen TATE- suunnittelun tehtävät (sisältäen LVIAJ- suunnittelun, vedenkäsittelyjärjestelmien suunnittelun, sekä sähkösuunnittelun) lisätehtävineen erikseen julkaistavan tarjouspyyntöaineiston ja tämän liitteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteet on esitetty hankesuunnitteluaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus, kylpylä Fontanella Projektijohtamisen tehtävät
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Siilinjärvi (K749)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen peruskorjauksen ja laajennuksen projektijohtamisen tehtävät lisätehtävineen erikseen julkaistavan tarjouspyyntöaineiston ja tämän liitteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteet on esitetty hankesuunnitteluaineistossa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
25.3.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaiden tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet kaikkien tarjouksen jättäneiden osalta. Kaikki ehdokkaat vakuuttavat kelpoisuutensa myöhemmin hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavalla hankintadirektiivin mukaisella ESPD (European Single Procurement Document)- lomakkeella (Hankintadirektiivi 2014/24/EU artikla 59). Soveltuvuusvaatimukset tarkentuvat hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavissa asiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Linkit varsinaiseen tarjouspyyntöaineistoon, sekä tarjousten jättämiseen julkaistaan varsinaisen hankintailmoituksen yhteydessä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.2.2019
«« Takaisin