«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tietopyyntö Palvelumanageri –palvelun tarjouspyynnön kehittämiseksi

08.02.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002938
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 029-064799

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Säippä
Puhelin:+358 295022674
Sähköpostiosoite:sari.saippa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö Palvelumanageri –palvelun tarjouspyynnön kehittämiseksi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työnhakupalvelut. (79611000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan tämä on tietopyyntö osana Palvelumanageri –hankinnan kehittämiseksi käytävää markkinavuoropuhelua. Vuoropuhelu on käynnistynyt 10.10.2018 pidetyllä keskustelutilaisuudella. Tähän tietopyyntöön liittyvä Palvelumanageri- palvelun tarjouspyyntöluonnos on laadittu aiempi markkinavuoropuhelu ja tietopyyntöön saadut vastaukset huomioiden.

Tarjouspyyntöluonnokseen halutaan potentiaalisten palveluntuottajien vapaamuotoisia näkemyksiä erityisesti luonnoksen sivulta 3 löytyviin kysymyksiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntöluonnos, josta kommentteja pyydetään, on saatavissa osoittesta www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi ja sieltä kohdasta Tarjouspyynnöt ja haut.

Vapaamuotoiset vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan sähköpostitse 27.2.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

II.2.14) Lisätiedot:

Hyödynnämme saapuneiden vastausten sisältöä tarjousasiakirjojen viimeistelyssä. Vastaukset tulevat vain hankinnan valmisteluryhmän tietoon, eikä vastauksia anneta nähtäväksi tai tiedoksi muille tietopyyntöön vastanneille. Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
29.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen on v. 2018 alettu valmistella työ- ja elinkeinominieriön aloitteesta ns. kasvupalvelupilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 aikana. Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin sekä tulevaan kasvupalvelulainsäädäntöön. Suunnitteilla oleva Palvelumanageri - palvelun ostopalveluhankinta on osa laajempaa varsinaissuomalaista viranomaisyhteistyötä kehittävää Ulkokehältä työelämään -kasvupalvelupilottia.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.2.2019
«« Takaisin