«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuomi Logistiikka Oy : Alustaratkaisu henkilöliikenteeseen kuljetuskapasiteetin ohjaukseen

08.02.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002937
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 029-065014
Tarjoukset 01.03.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=220808&tpk=d65eb7d8-d87f-4500-82a4-eb691d85dbb0

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Särkijärvenkatu 1
Postinumero:33840
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Päiväniemi
Puhelin:+358 408016349
Sähköpostiosoite:minna.paivaniemi@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=220808&tpk=d65eb7d8-d87f-4500-82a4-eb691d85dbb0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Alustaratkaisu henkilöliikenteeseen kuljetuskapasiteetin ohjaukseen
Viitenumero:
220808
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

220808 Hankinnan kohteena on alustaratkaisun hankinta henkilöliikenteeseen kuljetuskapasiteetin ohjaukseen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kohde on yhteiskunnan tukemien henkilöliikenteen matkojen välittämiseen liittyvä alusta, joka pystyy vastaanottamaan sekä tilauksia että reittejä. Hankinnan kohde ja sen volyymi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohde. Alustaratkaisu hankitaan SaaS-palveluna. Tarkemmat vaatimukset ovat liitteissä 2 Vaatimukset ja 2.1 Liittymät. Palvelutasoehdot ovat liitteessä 6.1. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 6. Sopimusta ei ole jaettu osiin eri palveluntuottajille, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

220808 Hankinnan kohteena on alustaratkaisun hankinta henkilöliikenteeseen kuljetuskapasiteetin ohjaukseen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kohde on yhteiskunnan tukemien henkilöliikenteen matkojen välittämiseen liittyvä alusta, joka pystyy vastaanottamaan sekä tilauksia että reittejä. Alustan sisältää tilausvälitystoiminnan ja raportoinnin vaatimat rajapinnat niin, että alustaan voidaan tuottaa tilauksia ja reittejä muiden toimittajien järjestelmistä. Alustassa on kyvykkyys matkojen automaattiseen yhdistelyyn ja autovalintaan sekä ennakkosuunnittelussa että reaaliaikaisesti ja sen tulee voida toimia automaattisesti ilman ihmisen toimintaa. Hankinnan kohde ja sen volyymi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohde. Alustaratkaisu hankitaan SaaS-palveluna. Tarkemmat vaatimukset ovat liitteissä 2 Vaatimukset ja 2.1 Liittymät. Palvelutasoehdot ovat liitteessä 6.1. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 6. Sopimusta ei ole jaettu osiin eri palveluntuottajille, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

PAKOLLINEN OPTIO 1: Tilausten vastaanotto ja yhdistely: alustaratkaisu pystyy vastaanottamaan tilauksia joissa määritelty tilauskohtainen jousto PAKOLLINEN OPTIO 2: Karttapohja ja graafi liittyen reittisuunnitteluun ja optimointiin PAKOLLINEN OPTIO 3: Ajoneuvolaitteen ja alustan kommunikointi PAKOLLINEN OPTIO 4: Raportointi: Liikenteenharjoittajien näkymä ajettuihin reitteihin ja Käyttäjäorganisaaion pääsy dataan PAKOLLINEN OPTIO 5: Pakollisten optioiden (hintalomakkeen kohdat 4-7) tuki- ja ylläpito

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Kuljetuskapasiteetin ohjauksen turvaamiseksi henkilöliikenteeseen tarvitaan sopimus 31.3.2019 mennessä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 226-517144
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.3.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 15.4.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.3.2019 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.2.2019
«« Takaisin