«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy : TIETOPYYNTÖ / Kutsu hankinnan infotilaisuuteen - EcoSairilan ympäristötietoalusta

08.02.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002864
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 029-064798

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0600598-8
Postiosoite:Sammonkatu 12
Postinumero:50130
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarmo Kastinen
Puhelin:+358 404646279
Sähköpostiosoite:jarmo.kastinen@mikseimikkeli.fi
NUTS-koodi:Mikkeli (K491)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.mikseimikkeli.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kehitysyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Mikkelin kaupungin ja yritysten kehittämistoiminta

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ / Kutsu hankinnan infotilaisuuteen - EcoSairilan ympäristötietoalusta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

KUTSU HANKINNAN INFOTILAISUUTEEN Aika: 20.2.2019 klo 13.00 - 15.00 Paikka: Sammonkatu 12, Mikkeli, TUMA, 1krs, Ravintola Rami, Neuvotteluhuone 3 (NH3) Tilaisuudessa esitellään tarjouspyyntöluonnos varsinaisen hankinnan toteuttamiseksi. Esiteltävä hankinta keskittyy Mikkelin kaupungin, Metsä-Sairilan alueen - EcoSairilan ympäristöjohtamisen mallin mukaisen ympäristötietoalustan toteuttajan ts. innovaatiokumppanin valintaan. Innovaatiokumppani voi olla yritys tai yritysten yhteenliittymä. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan innovaatiokumppanuus 3 palveluntuottajan kanssa. Yksi näistä palveluntuottajista valitaan varsinaiseksi palvelun tuottajaksi. Valittu palveluntuottaja tulee toteuttamaan EcoSairilan ympäristötietoalustan alueen isännöinti- tai hallintayksikölle (hallintayksikkö, perustetaan/nimetään myöhemmin), joka voi olla myös julkisten hankintojen tarkoittama hankintayksikkö. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 15.2.2019 mennessä jarmo.kastinen@mikseimikkeli.fi.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2), Ohjelmointiin (JA22-4), Suunnitteluun (JA04-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Mikkeli (K491)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintamenettely on innovaatiokumppanuus.

II.2.6) Arvioitu arvo
300000.00 EUR
II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
28.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

EHDOLLINEN JA VAIHEITTAINEN HANKINTA Tämä hankinta on ehdollinen ja on sidottu hankintaa tukevan EU osarahoitteisen (EAKR) hankkeen ”EcoSairilan ympäristötietoalusta – innovaatiokumppanin valinta” (hanke) positiiviseen rahoituspäätökseen. Rahoituspäätös arvioidaan olevan käytettävissä helmikuun 2019 loppuun mennessä. Varsinainen hankintaprosessi on 2 vaiheinen. Esikarsinnan perusteella (vaihe 1) valitaan 3 innovaatiokumppaniehdokasta jotka kaikki toteuttava omalla tavallaan sisällöltään ja laajudeltaan saman prototyypin (vaihe 2, prototyypin toteutus). Prototyypin laajuden ja sisällön (minimivaatimukset) määrittelee tulevista loppukäyttäjistä muodostettu asiantuntijaryhmä. Immateriaalioikeudet (IPR) prototyypeistä jäävät prototyypin toteuttajalle. Prototyypin hyväksytystä toteutuksesta maksetaan 10 000 € (alv 0%) kertakorvaus. Hyväksytty prototyyppi täyttää asetetut minimivaatimukset. Jos tuotettu prototyyppi ei täytä yhdessä sovittuja minimivaatimuksia hankintayksikkö voi harkita prototyypin toteutuskorvauksen pienentämistä. Päätös tehdään tarjoajan kuulemisen jälkeen. Kirjallisessa kuulemisessa tarjoalla on mahdollisuus vedota syihin, jotka estivät minimivaatimusten täyttymisen. Myöskään ns. ylisuorittamista (minimivaatimukset selkeästi ylittävä toteutus) ei noteerata, vaan arviointi perustuu vain minimivaatimusten mukaisiin toiminnallisuuksiin. Lopullisen tietopalvelun toteutukselle ja innovaatiokumppanin valinnalle on asetettu seuraavat tavoitteet: 1) Ympäristötietoalustan lopullisen toteutuksen arvioidaan alkavan syksyllä 2019 2) EcoSairilan alueen toimintojen kannalta ympäristötietoalustan sekä tietopalvelun keskeisten ominaisuuksien tulisi olla valmiina syksyllä 2020 3) Ympäristötietoalustan immateriaalioikeudet (IPR) jäävät innovaatiokumppanille 4) Hallintayksikön ja valitun innovaatiokumppanin kesken toteutuu aito tietopalvelujen kehittämiskumppanuus; innovaatiokumppanilla on oma tuotekehityspanos kehitettäviin palveluihin. Hallintayksikkö haluaa edestauttaa ja mahdollistaa uudentyyppisen digitaalisen palvelun kehittymistä ja kaupallistumista. 5) Skaalautuva, ylläpidetty sekä jatkokehitettävissä oleva tietopalvelu käyttäjämäärään sidotun kuukausiveloituksen perusteella jatkuva kehittyminen varmistaen (vuosittaiset kehittämispiteet). Määritellyn toteutusprojektin jälkeen siirrytään toistaiseksi toistaiseksi voimassaolevaan tietopalvelusopimukseen. 6) Sovelluskehitys toteutetaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa ketterin kehitysmenetelmin 7) Tietopalvelun tulee olla lokalisoitavissa myös ulkomaille 8) Hallintayksikön visio Revenue Sharing (tulojen jakaminen) mallista: - Hallintayksikkö on mahdollistaja YTA:n jatkokaupallistamiselle - Immateriaalioikeudet (IPR) yhdessä kehitettyyn tuotteeseen jäävät tietopalvelun palvelutuottajalle - EcoSairilan alueen ympäristötietoalusta ja tietopalvelu alueelle on innovaatiokumppanin ns. live referenssi - Ympäristötietoalustan osakomponentit ja tuotettu toiminnallisuus on suoraan hyödynnettävissä innovaatiokumppanin uusissa asiakastoimituksissa - Hallintayksikkö saa Revenue Sharing periaatteella osan kehittämiskumppanin uusien asiakkaiden tulovirroista - Hallintayksikkö saa jatkokehitetyn tietopalvelun uudet ominaisuudet käyttöönsä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.2.2019
«« Takaisin