«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kajaani 2018-2023

06.02.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002724
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 027-060906

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:esa.tauriainen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kajaani 2018-2023
Viitenumero:
POPELY/1768/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääosin Kajaanin kaupungin sekä Sotkamon, Paltamon ja Vaalan kuntien alueilla oleva tiestö.

II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Alueellinen tiestön talvi- ja kesähoito kokonaisvastuullisesti. Tiestöä yhteensä noin 1 820 kilometriä, joista talvihoitoluokka I 90 km, Ib 300 km, TIb 9 km, II 950, sorateitä noin 640 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 90 km. Urakka on vaativa urakka.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2018 - 1.10.2023
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 186-420609

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kajaani 2018-2023

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
31.8.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NCC Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1765514-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:17098500 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.2.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
VII.1.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Alueellinen tiestön talvi- ja kesähoito kokonaisvastuullisesti. Tiestöä yhteensä noin 1 820 kilometriä, joista nyt talvihoitoluokkaa Is 118 km (uusi hoitoluokka), Ib 331 km, TIb 7 km, II 893 km, sorateitä noin 640 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 90 km. Urakka on vaativa urakka.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:7.2.2019 - 1.10.2023
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 18016638 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NCC Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1765514-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Maanteiden talvihoidon toimintalinjat uudistuivat keväällä 2018 ja niiden täytäntöön panoa nopeutettiin talvihoitoluokkakorotusten osalta kesken urakkakauden. Talvihoitoluokkakorotukset otettiin valtakunnallisesti käyttöön 1.1.2019. Alueurakassa talvihoitoluokkiin tehtiin seuraavat korotukset:

• vt:llä 5 luokasta Ib > Is (24,5 km)

• vt:llä 5 luokasta I > Is (39,7 km)

• vt:llä 6 luokasta I > Is (25,6 km)

• vt:llä 6 luokasta TIb (2-ajoratainen) > Is (1,6 km)

• vt:llä 22 luokasta I > Is (16,2 km)

• kt:llä 76 luokasta I > Is (5,2 km)

• kt:llä 78 luokasta II korotettu > Ib (20,1 km)

• kt:llä 89 luokasta II korotettu > Ib (36,1 km)

• yt:llä 8807 luokasta Ib > Is (0,3 km)

• rampit 29401-29405 luokasta I > Is (4,6 km).

Muutostyöt aiheutuvat valtakunnallisista talvihoidon toimintalinjojen muutoksista, joiden johdosta Liikennevirasto päätti talvihoitoluokkiin tehtävistä hoitoluokkakorotuksista. Hoitoluokkakorotuksissa nostettiin tiettyjen alueurakkaan kuuluvien maanteiden talvihoitoluokkia, jonka johdosta hoitourakoitsija hoitaa alueurakkasopimuksen mukaan hoidossaan olevia maanteitä uuden hoitoluokan vaatimusten mukaisesti. Tehdyt hoitoluokan korotukset lisäävät tienkäyttäjien turvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Muutostyöt liittyvät siten alueelliseen maanteiden hoidon palvelusopimuskokonaisuuteen, eikä niitä voi irrottaa nykyisestä sopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Maanteiden talvihoidon toimintalinjat uudistuivat keväällä 2018 ja niiden täytäntöön panoa nopeutettiin talvihoitoluokkakorotusten osalta kesken urakkakauden. Talvihoitoluokkakorotukset otettiin valtakunnallisesti käyttöön 1.1.2019.

Muutostyöt aiheutuvat valtakunnallisista talvihoidon toimintalinjojen muutoksista, joiden johdosta Liikennevirasto päätti talvihoitoluokkiin tehtävistä hoitoluokkakorotuksista. Hoitoluokkakorotuksissa nostettiin tiettyjen alueurakkaan kuuluvien maanteiden talvihoitoluokkia, jonka johdosta hoitourakoitsija hoitaa alueurakkasopimuksen mukaan hoidossaan olevia maanteitä uuden hoitoluokan vaatimusten mukaisesti. Tehdyt hoitoluokan korotukset lisäävät tienkäyttäjien turvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Muutostyöt liittyvät siten alueelliseen maanteiden hoidon palvelusopimuskokonaisuuteen, eikä niitä voi irrottaa nykyisestä sopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 17098500 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 18016638 EUR
«« Takaisin