«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Jyväskylän yliopisto : ENNAKKOILMOITUS JA TIETOPYYNTÖ: Markkinointiviestinnän palvelut

05.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002633
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 026-057860

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245894-7
Postiosoite:Seminaarinkatu 15
Postinumero:40014
Postitoimipaikka:Jyväskylän yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anu Mustonen
Puhelin:+358 142601211
Sähköpostiosoite:anu.mustonen@jyu.fi
Faksi:+358 142601021
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyu.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Jyväskylän yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245894-7
Postiosoite:Seminaarinkatu 15
Postinumero:40014
Postitoimipaikka:Jyväskylän yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Miikka Kimari
Puhelin:+358 505222015
Sähköpostiosoite:miikka.kimari@jyu.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyu.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=221775&tpk=21c3c05f-4929-4ec7-a026-56d1eecf80b7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ENNAKKOILMOITUS JA TIETOPYYNTÖ: Markkinointiviestinnän palvelut
Viitenumero:
55/02.08.00.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan ennakkoilmoitus ja tietopyyntö markkinavuoropuhelusta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys varsinaiseen kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakkoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä hankinnan toteuttamiseen. Jyväskylän yliopiston Viestintäpalvelut hakee kumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestinnän palveluita. Palvelujen tavoitteena on auttaa vahvistamaan yliopiston vetovoimaisuutta ja brändi-identiteettiä kekseliään, modernin ja monikanavaisen markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainontaan liittyvät neuvontapalvelut. (79341100-7)
Graafiset suunnittelupalvelut. (79822500-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajan tulee toimittaa palveluita seuraavilta osa-alueilta: A) Brändistrategian ja –työn vahvistaminen - graafisen suunnittelun palvelut digitaalisiin ja painettuihin kanaviin - videotuotanto ja podcastien tuotannon tuki B) Luovien kampanjoiden konseptointi - digitaaliset markkinointi-kampanjat C) Verkkosivualustojen ja digitaalisten kanavien suunnittelun ja toteuttamisen tuki - verkkosivuanalytiikan palvelut - markkinoinnin automaatio Toimittaja tuottaa palvelukokonaisuuksien suunnitelmat ja toteutuksen aina sisältöjen ideoinnista julkaisuun ja osassa palveluja mittaamiseen saakka. Projektista riippuen toteutus voi olla isompi kampanja tai yksittäinen rajattu työ. Toimittajalta vaaditaan toimivaa yhteistyötä asiakkaan kumppaniverkoston kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus tarkastella toimittajamarkkinoita. Tarkoitus on keskustella mm. hankintamenettelyyn asetettavista vähimmäisvaatimuksista ja hankinnan toteutustavoista.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
25.3.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus tarkastella markkinointiviestinnän palveluita hankintakokonaisuutena. Toimittajien kanssa tullaan keskustelelmaan palvelujen kokonaisuudesta sekä hankintamenettelyyn asetettavista vähimmäisvaatimuksista ja hankinnan toteutustavoista. Toimittajat voivat osallistua vuoropuheluun vastaamalla hankintaa koskevaan tietopyyntöön 20.2.2019 klo 16.00 mennessä mennessä osoitteella hankinnat@jyu.fi. Vuoropuhelut on suunniteltu pidettävän 20.2.-9.3.2019 välisenä aikana. Hankintayksikkö vahvistaa suullisten vuoropuhelujen aikataulun ja lähettää vuoropuheluja koskevan ennakkoaineiston toimittajille kyselyyn varatun määräajan päättymisen jälkeen. Tietopyyntöön vastaaminen tai vuoropuheluun osallistuminen ei sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta kyselyyn tai vuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa hankintamenettelyssä. Osallistuneille yrityksille ei makseta korvausta vastaamisesta tai osallistumisesta. Valitulta toimittajalta vaaditaan palvelukokonaisuuksien suunnitelmat ja kokonaisvaltainen toteutus aina sisältöjen ideoinnista julkaisuun ja osassa palvelujen mittaamiseen saakka. Yhdenmukaisen markkinointiviestinnän saavuttamiseksi tavoitteena on saada palvelukokonaisuuteen yksi yhteistyökumppani. Mahdolliset alihankkijat ovat sallittuja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.2.2019
«« Takaisin