«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : Radan kiskoteknisen kunnossapidon tarkastuksiin liittyvät asiantuntijapalvelut

07.02.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002602
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 028-062374

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marko Lehtosaari
Puhelin:+358 295343061
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Radan kiskoteknisen kunnossapidon tarkastuksiin liittyvät asiantuntijapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50220000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Väylävirastolla on tarkoituksena hankkia valtakunnallista radan kiskoteknisen kunnossapidon tarkastuksiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valmisteilla olevan hankinnan tavoitteena on hankkia radan kiskoteknisen kunnossapidon tarkastuksiin liittyvää asiantuntijapalvelua tukemaan Tilaajan kunnossapitotoimintaa. Radan kiskotekniseen kunnossapitoon liittyy muun muassa suunnittelua, tarkastuksia, hitsausta, mittauksia, analysointia ja tehtävien toimenpiteiden priorisointia. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda valtakunnallisesti yhteneväiset toimintamallit ja käytännöt Tilaajan kisko-omaisuuden hallintaan.

Kiskoteknisen kunnossapidon kehittämistä toteutetaan mm. seuraavilla osa-alueilla:

- erilaiset kiskojen ja teräsosien tarkastukset ja niiden raportointi,

- kiskojen ja vaihteiden teräsosien kunnossapidon suunnitelmallisuus,

- kiskojen ja vaihteiden teräsosien kunnossapidon kustannustehokkuus,

- kiskon ja vaihteiden teräsosien elinkaaren hallinta.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on kyseisen hankinnan ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Valmisteilla olevasta hankinnasta kiinnostuneet toimijat voivat ilmoittaa yhteystietonsa viestintää ja teknistä vuoropuhelua varten. Ilmoittautuminen tulee tehdä 28.2.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Sähköpostin otsikkokenttään pyydetään ilmoittamaan viitteeksi: "Väylävirasto - Kiskotarkastusten asiantuntijapalvelut - Tekninen vuoropuhelu".

Kaikille hankinnasta kiinnostuneille toimijoille tullaan antamaan mahdollisuus kommentoida kirjallisesti hankinnan alustavia suunnitelmia ja luonnosmateriaaleja. Tekninen vuoropuhelu järjestetään sähköpostitse maaliskuun 2019 aikana.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.2.2019
«« Takaisin