«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Sysmän kunta : Tarjouspyyntö Kiinteistöhuollosta ja päivystyksestä

10.02.2019 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002581
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 030-067495
Tarjoukset 15.03.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Sysmän kunta / Kirjaamo
FIN-19700

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sysmän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0167352-2
Postiosoite:Valittulantie 5
Postinumero:19700
Postitoimipaikka:Sysmä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:tekninen johtaja Taneli Rasmus
Sähköpostiosoite:taneli.rasmus@sysma.fi
NUTS-koodi:Sysmä (K781)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sysma.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-002581/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Sysmän kunta / Kirjaamo
Postitoimipaikka:FIN-19700
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@sysma.fi
NUTS-koodi:Sysmä (K781)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sysma.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tarjouspyyntö Kiinteistöhuollosta ja päivystyksestä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tehtävään kuuluvat kiinteistöhuolto ja piha-alueiden hoito tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Sysmä (K781)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sysmän kunnan keskustaajama

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta voidaan jatkaa molempien osapuolten yhteisellä päätöksellä kahdella (2) optiovuodella. Sopimuksen kokonaiskesto voi siis olla korkeintaan neljä vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Palveluita hankitaan tuntityönä kunnan muihin kohteisiin. Vertailuhinnassa huomioidaan hankittavaksi arvioitu tuntimäärä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.3.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.6.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.3.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.2.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntö Kiinteistöhuollosta ja päivystyksestä 6.2.2019.pdf
Tarjouslomake.pdf
Sysma-Kastelli-huoltokirja-2019.pdf
Sysma-Kunnanvirasto-huoltokirja-2019.pdf
Sysma-Sotekeskus-huoltokirja-2019.pdf
Sysma-Yhtenaiskoulu-huoltokirja-2019.pdf
Aurausohje.pdf
Viheralueiden hoitotyöselostus.pdf
Aluerajaus Kunnanvirasto 1_750.pdf
Aluerajaus SOTE-Keskus ja vanhainkodin piha 1_1000.pdf
Aluerajaus Yhtenäiskoulu ja päiväkoti 1_1000.pdf
«« Takaisin