«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Veikkaus Oy : Tietopyyntö, Vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut

06.02.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002562
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 027-060062

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2765220-1
Postiosoite:PL 1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@veikkaus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.veikkaus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rahapelit

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö, Vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valtionhallinnon tukipalvelut. (75130000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kansalliseen Luottamusverkostoon kuuluvan palveluntarjoajan tarjoamat vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut. Tunnistuspalvelua käytetään Veikkauksen asiakkaiden henkilöllisyyden todentamisessa ja tunnistamisessa. Tarjoajan tulee olla Viestintäviraston tunnistuspalvelurekisteriin (Luottamusverkostoon) hyväksytty vahvaa sähköistä tunnistuspalvelua tarjoava palveluntarjoaja (http://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/sahkoinentunnistaminenjaallekirjoitus/rekisteritunnistamispalveluntarjoajista.html). Tavoitteena on valita tarjouskilpailun perusteella useampi toimittaja, jotta saadaan kattavasti eri tunnistusvälineet mukaan. Hankintayksikkö ei sitoudu tarjoamaan yksinoikeutta valittaville sopimuskumppaneille, vaan varaa oikeuden kilpailuttaa tarvittaessa erikseen uudet tunnistusvälineet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Henkilöllisyyden todentamisen tilanteet Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä Veikkausta velvoitetaan todentamaan asiakkaan henkilöllisyys tai tunnistamaan asiakas sähköisesti vahvasti mm. vakituista asiakkuutta perustettaessa. Arpajaislaissa velvoitetaan lisäksi verkkopelipalvelun osalta todentamaan pelaajan henkilöllisyys pelitiliä avattaessa. Vahva sähköinen tunnistus tehdään myös asiakkaan vaihtaessa tilinumeroaan tai unohtuneen tunnuksen palauttamisessa. Yllä kuvattuja tunnistustapahtumia on tällä hetkellä noin 150.000 kpl vuodessa. Oletettavaa on, että vahvan sähköisen tunnistuksen käyttöä tullaan laajentamaan jatkossa, jolloin tapahtumien lukumäärä kasvaa. Hankinnassa on tarkoituksena huomioida myös se, että Luottamusverkosto on uusi toimintamalli ja markkinoille saattaa tulla uusia tunnistusvälineitä sopimuskauden aikana.

II.2.14) Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Päätös mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja hankintakokonaisuudesta tehdään esiselvitys- ja kartoitusvaiheen jälkeen.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
29.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostiviestillä 1.3.2019 klo 16.00 mennessä vastaukset alla oleviin kysymyksiin. Viesti tulee toimittaa osoitteeseen hankinnat@veikkaus.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan viestin: "Veikkaus, Vahva sähköinen tunnistautuminen, tekninen vuoropuhelu". Kysymykset: 1. Mitä tunnistuspalveluita ja -välineitä palveluntarjoajalla on tarjota? 2. Kun uusia tunnistusvälineitä tulee Luottamusverkoston piiriin, millainen tahtotila palveluntarjoajalla on tehdä keskinäiset sopimukset niiden tarjoajien kanssa: - Sopimus kaikkien uusien tunnistusvälineen liikkeellelaskijoiden kanssa, vain osan kanssa, ei aikomusta laajentaa? - Kuinka kauan yksittäisen tunnistusvälineen käyttöönottoprosessin arvellaan kestävän? - Onko Veikkaus oikeutettu ketjuttamaan tunnistusvälityspalvelun kautta tehtyjä tunnistuksia ja siten luomaan omia tunnistusvälineitä? 3. Tunnistamispalvelun määrittelemät rajapinnat: - Aikooko palveluntarjoaja tarjota tunnistamiseen molemmat tekniset rajapinnat, OIDC:n ja SAML:n? - Mitkä eri integraatiotavat ovat tarjolla tunnistusvälityspalvelun välittämien palveluiden integroimiseksi asiakkaan verkkopalveluun? - Tukeeko palvelu kertakirjautumista ja jos, niin tukeeko se myös uloskirjautumista? - Onko palvelulla erillinen testi- ja tuotantoympäristö? Minkälaisilla toimintamalleja näiden ympäristöjen käyttöön liittyy, mm. pääsyn saaminen, testikäyttäjä, asiakastuki, dokumentaatio? 4. Mikä on tarjotun välityspalvelun palvelutasolupaus liittyen suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin katkoihin, katkoista ilmoittamiseen ja vasteaikaan? 5. Minkälaisella hinnoittelumallilla tarjoatte palvelua? 6. Pyydämme antamaan kommentteja Veikkauksen tietosuojasitoumukseen ja mitä erityistä kannattaa ottaa hankintasopimuksessa huomioon. Veikkauksen tietosuojasitoumusmallin saa ennen määräaikaa pyytämällä sen sähköpostitse osoitteesta: hankinnat@veikkaus.fi . Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. HUOM! Ennakkotietopyynnön vastaukset on annettava 1.3.2019 julkaistavilla uusilla tiedoilla.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.2.2019
«« Takaisin