«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Lisensointiratkaisu operatiivisia ja hallinnollisia tietojärjestelmiä varten

04.02.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002477
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 025-056834

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69 (Hatanpään valtatie 30)
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunta
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite kirjaamo.pvlogle@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Lisensointiratkaisu operatiivisia ja hallinnollisia tietojärjestelmiä varten

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
NUTS-koodi Suomi (FI)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankitaan IBM ohjelmistojen lisensointiratkaisu Puolustusvoimien hallinnollisiin ja operatiivisiin tietojärjestelmiin vuosille

2019-2021.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

3999840 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2018/S 224-513700, 20.11.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
PVSOP 658/2016
Nimi
SSSO Agreement
V.1 Sopimuksentekopäivä
4.12.2018
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Oy IBM Finland Ab
Kansallinen henkilötunnus 0195876-3
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

3999840 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
1.2.2019

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • teknisistä syistä
  • yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Hankinnan toteuttaminen suoraan Oy IBM Finland Ab:ltä on perusteltua, sillä teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Hankinta kohdistuu Puolustusvoimilla jo käytössä oleviin IBM:n tuotteisiin ja niiden ylläpitoon. Puolustusvoimien tarvitsemat IBM-ohjelmistot sekä niiden käyttöoikeudet ja raportointi on teknisesti räätälöity erityisesti puolustusvoimien tarpeisiin ja nämä sisältävät korkean turvaluokituksen käyttöympäristöön liittyviä erityisehtoja, joita toimittaja ei tarjoa muille asiakkaille ja joita IBM:n yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä ei ole muilta toimittajilta saatavissa.

«« Takaisin