«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky : Ennakkoilmoitus: VSSHP Rakennuttamis- ja valvontatehtävät

04.02.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002432
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 025-055492

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Kiinanmyllynkatu 4-8
Postinumero:20521
Postitoimipaikka:PL52
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Reetta Kaituri
Puhelin:+358 505115010
Sähköpostiosoite:reetta.kaituri@tyks.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vsshp.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://bem.buildercom.net

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ennakkoilmoitus: VSSHP Rakennuttamis- ja valvontatehtävät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pääsääntöisesti peruskorjaushankkeisiin liittyvät rakennuttamistehtävät, rakennustöiden valvontatehtävät, LVIA- töiden valvontatehtävät sekä sähkötöiden valvontatehtävät.

Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä.

Hankinta on jaettu osiin (rakennuttajakonsultti / rakennustöiden valvoja / LVIA –töiden valvoja / sähkötöiden valvoja). Tarjoaja voi tehdä tarjouksen yhdelle, useammalle tai kaikille osa-alueille.

Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan joka osa-alueelta vähintään kolme puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän, ja enintään viisi puitesopimustoimittajaa.

Puitejärjestelyn perusteella tehtävät työt ovat pääsääntöisesti tuntihintaperusteisena laskutyönä tehtäviä konsultointipalveluja.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pääsääntöisesti peruskorjaushankkeisiin liittyvät rakennuttamistehtävät, rakennustöiden valvontatehtävät, LVIA- töiden valvontatehtävät sekä sähkötöiden valvontatehtävät.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hoitaa hankkeiden rakennuttamistehtävät Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR18 (RT 10-11284) mukaan. Sairaanhoitopiiri käyttää tehtävien hoitamisessa apunaan rakennuttajakonsultteja, rakennustöiden valvojia, LVIA –töiden valvojia ja sähkötöiden valvojia.

Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Tarjousta tehtäessä on otettava huomioon, että hankkeet toteutetaan tilaajan päättämän aikataulun mukaisesti, jolloin hankkeet eivät välttämättä jakaudu tasaisesti sopimuskauden ajalle.

Puitejärjestelyn perusteella tehtävät työt ovat pääsääntöisesti tuntihintaperusteisena laskutyönä tehtäviä konsultointipalveluja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
11.3.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valitulta toimittajalta tullaan pyytämään voimassa olevan tilaajavastuulain (2006/1233) mukaiset selvitykset ja todistukset ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Muut vaatimukset tarjousasiakirjojen mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.2.2019
«« Takaisin