«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Valtiovarainministeriö : Valtion maksuliikepalvelut

01.02.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002335
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 024-052807

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtiovarainministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245439-9
Postiosoite:PL 28, 00023 Valtioneuvosto
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Keijo Kettunen, Valtiokonttori
Puhelin:+358 295502408
Sähköpostiosoite:maksuliike@valtiokonttori.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vm.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valtion maksuliikepalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Pankkipalvelut. (66110000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat maksuliikepalvelut Suomen valtiolle.

Maksuliikepalvelut sisältävät yhtenäisen euromaksualueen maksut sekä ulkomaanmaksut ja maksujen välitykseen liittyvät palvelut. Maksuliikepalveluihin lasketaan myös Finvoice- tai muuta vastaavaa välitystapaa noudattavien verkkolaskujen välittäminen pankkien kuluttaja-asiakkaille. Lisäksi edellä mainittuihin palveluihin liittyvä sopimusten hallinta sekä raportointi kuuluvat hankinnan kohteeseen. Edelleen palveluun sisältyy arvo-osuustilit.

Maksuliikepalvelun asiakkaita ovat valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot.

Valtiovarainministeriö on antanut kilpailutuksen toteuttamisen Valtiokonttorin tehtäväksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Suomen valtion maksuliikenteen vuosittainen kassavirta vuonna 2017 oli noin 300 mrd. euroa (tulo- ja menovirta yhteensä) ja noin 32 miljoonaa tapahtumaa (tulo- ja menovirta yhteensä).

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
29.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin kaikilla hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla (jäljempänä toimittaja) on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua Valtiokonttorin kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido toimittajaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Kaikille toimittajille, jotka pyytävät aineistoa, on tarkoituksena toimittaa helmikuussa 2019 sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Tarkoituksena on myös järjestää helmikuun 2019 loppupuolella toimittajakohtaisia tapaamisia, ilmoittautumisten mukaan.

Ilmoittautumisohje:

- Toimittajan tulee ilmoittaa ilmoittautumisviestillä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun 13.2.2019 klo 16.00 mennessä,

- Ilmoittautumisviesti tulee lähettää osoitteeseen maksuliike@valtiokonttori.fi otsikolla: "Maksuliikepalvelu, tekninen vuoropuhelu",

- Ilmoittautumisviestissä toimittajaa pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot.

a) Toimittajan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero;

b) Tieto siitä, haluaako toimittaja vastaanottaa tarjouspyynnön luonnosmateriaalia sekä;

c) Tieto siitä, onko toimittaja kiinnostunut tapaamaan Valtiokonttorin edustajia helmikuun 2019 loppupuolella (tapaamisen kesto enimmillään kolme tuntia).

Valtiokonttori ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin toimittajiin viimeistään em. ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.2.2019
«« Takaisin