«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Asfalttipäällystystyöt

01.02.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002314
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 024-051863
Tarjoukset 05.03.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=217895&tpk=c04da2e5-71ca-48cf-9e0f-ae97b90dcf15

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Suistovaara
Puhelin:+358 505870443
Sähköpostiosoite:jari.suistovaara@turku.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Turun Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2322326-6
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:turkuport@portofturku.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.portofturku.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=217895&tpk=c04da2e5-71ca-48cf-9e0f-ae97b90dcf15
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asfalttipäällystystyöt
Viitenumero:
14041-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset päällystystyöt. (45233200-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin ja Turun Satama Oy:n asfalttipäällystyöt yksikköhinnoilla (€/neliö, €/tonni, €/tunti). Sopimuskausi 1.5.2019 - 30.4.2021 + 2 vuoden optio. Asfalttipäällystystyöt jaetaan kahteen osaan seuraavasti: a) yli 750 m2 päällystystyöt b) paikkaustyöt

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1a) Päällystystyöt yli 750 m2 kohteet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erilaiset päällystystyöt. (45233200-1)
Tiemerkintöjen maalaustyöt. (45233221-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Turun kaupungin sekä Turun Satama Oy:n asfalttipäällystystöistä yksikköhinnoilla, 30.4.2021 päättyvälle sopimuskaudelle, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella (optio). Asfalttipäällystystyöt jaetaan kahteen osaan seuraavasti: a) kohteet yli 750 m² (osa nro 1) b) kohteet alle 750 m² (osa nro 2) Suurempien kohteiden sopimukseen sisältyy myös ajoratamerkinnät massalla. Hankinnasta tehdään puitesopimus molempiin osiin yhden Palveluntuottajan kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
10000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvol-lisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvol-lisuudesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1b) Paikkaustyöt alle 750 m2 kohteet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Erilaiset päällystystyöt. (45233200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Turun kaupungin sekä Turun Satama Oy:n asfalttipäällystystyöt yksikköhinnoilla, 30.4.2021 päättyvälle sopimuskaudelle, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella (optio). 2 Paikkaustyöt: b) kohteet alle 750 m²

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
4000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.3.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.3.2019 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Talvi 2023

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.1.2019
«« Takaisin