«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Luumäen kunta : Kangasvarren koulun vanhan osan purkaminen ja yhdyskäytävän umpeenrakentaminen

11.02.2019 09:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-002116
Tarjoukset 1.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Luumäen kunta /
WSP Finland Oy
Mika Sutinen
Väinö Valveen katu 2
53900
Lappeenranta
Puh. +358442982089

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Luumäen kunta
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja WSP Finland Oy
Yhteyshenkilö Mika Sutinen
Postiosoite Väinö Valveen katu 2
Postinumero 53900
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358442982089
Sähköpostiosoite mika.sutinen@wsp.com
Internet-osoite (URL) www.wsp.com
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kangasvarren koulun vanhan osan purkaminen ja yhdyskäytävän umpeenrakentaminen
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön kohteena on Luumäen kunnan Kangasvarren koulun vanhan rakennusosan purkaminen sekä muutostöiden tekeminen jäävään rakennusosaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankkeen urakkamuotona on kokonaisurakka. Hanke sisältää kaikki suunnitelmissa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa esitety työt saatettuna täysin valmiiksi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.4.2019 - 2.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuudelle on asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa 3. Tarjoajan ja hankinnan kohteen soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.3.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Lisätietoja

Tarjoukset tulee jättää sähköpostitse tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

1 Tarjouspyyntö_pääurakka.pdf

1.1 Tarjouslomake_pääurakka.pdf

1.2 Tarjouksen_arviointilomake.xlsx

2 Kangasvarren koulu_urakkaohjelma.pdf

3 Kangasvarren koulu_Turvallisuusasiakirja.pdf

3.1 havat_analyysilomake.pdf

3.2 Työmaasuunnitelman reunaehdot.pdf

4 Kangasvarren koulu_purkutyöselitys.pdf

4.1 Kangasvarren koulu, haitta-aineraportti.pdf

0101.pdf

0200.pdf

0201.pdf

0202.pdf

0601.pdf

4201_ovet.pdf

4202_ovikortit.pdf

6101_kalusteet.pdf

Huoneselostus.pdf

Piirustusluettelo.pdf

U80114.P001_L0.pdf

U80114.P001_L100.pdf

U80114.P001_L101.pdf

U80114.P001_L201.pdf

U80114.P001_L301_A.pdf

U80114.P001_LVIA-TSL_LIITE1.pdf

U80114.P001_LVIA-TSL_RUNKO-OSA.pdf

ASIAKIRJALUETTELO.pdf

201-2.pdf

S001 Kangasvarren koulu ja PK.pdf

S101.pdf

S102.pdf

S201.pdf

S202.pdf

S203.pdf

S501.pdf

S502.pdf

S504.pdf

S505.pdf

S506.pdf

S507.pdf

S508.pdf

S509.pdf

S601.pdf

0201-rak300.pdf

0201-rak301.pdf

0201-rak302.pdf

0201-rak303.pdf

0201-rak304.pdf

0201-rak305.pdf

Piirustusluettelo.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin