«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liedon kunta : Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetukset

25.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001824
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 019-041003
Tarjoukset 25.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=215198&tpk=28ec2f75-b5bb-438e-a7a6-dfb8f7f07a2f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liedon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0134698-6
Postiosoite:Kirkkotie 13
Postinumero:21420
Postitoimipaikka:Lieto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Seija Piiparinen
Puhelin:+358 24873300
Sähköpostiosoite:seija.piiparinen@lieto.fi
Faksi:+350 248733453
NUTS-koodi:Lieto (K423)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lieto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lieto

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=215198&tpk=28ec2f75-b5bb-438e-a7a6-dfb8f7f07a2f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouskilpailu koskee Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetusten hoitamista koulupäivinä 1.8.2019 – 31.7.2022 välisenä aikana. Tämän jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa enintään kahdella (2) optiosopimusvuodella ajalla 1.8.2022 - 31.7.2024. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Osa-alue 1 kattaa ns. vanhan Liedon alueen kuljetukset ja osa-alue 2 entisen Tarvasjoen kunnan alueen oppilaiden kuljetukset. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen molemmista osa-alueista tai osatarjouksen vain toisesta osa-alueesta. Muita osatarjouksia ei hyväksytä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 785000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ns. vanhan Liedon alueen oppilaiden koulukuljetukset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetusten hoitamista koulupäivinä 1.8.2019 – 31.7.2022 välisenä aikana. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä ja enintään kahdella (2) optiosopimusvuodella ajalla 1.8.2022 - 31.7.2024. Tämän hetkisten tietojen mukaan osa-alueeseen kuuluu noin 60 oppilaan kuljettaminen alueen kymmeneen (10) eri kouluun ja kouluista kotiin. Ilmoitettu arvio oppilas- ja koulumääristä ei ole hankintayksikköä sitova. Kuljetettavien oppilaiden ja koulujen määrä voi vaihdella lukuvuosittain sekä lukuvuoden aikana. Koulujen sijainnit ja oppilaiden jakautuminen alueen kouluihin ovat kuvattuina tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
440000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella ajalle 1.8.2022-31.7.2024. Optiossa on kyse Hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Entisen Tarvasjoen kunnan alueen oppilaiden koulukuljetukset
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee Liedon kunnan esiopetus- ja koululaiskuljetusten hoitamista koulupäivinä 1.8.2019 – 31.7.2022 välisenä aikana. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä enintään kahdella (2) optiosopimusvuodella ajalla 1.8.2022 - 31.7.2024. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tämän hetkisten tietojen mukaan osa-alueeseen kuuluu noin 70 oppilaan kuljettaminen alueen kolmeen (3) eri kouluun ja kouluista kotiin. Ilmoitettu arvio oppilas- ja koulumääristä ei ole hankintayksikköä sitova. Kuljetettavien oppilaiden ja koulujen määrä voi vaihdella lukuvuosittain sekä lukuvuoden aikana. Koulujen sijainnit ja oppilaiden jakautuminen alueen kouluihin ovat kuvattuina tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
345000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella ajalle 1.8.2022-31.7.2024. Optiossa on kyse Hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintayksikkö: 1. Avaa tarjoukset tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen (Avaustilaisuus ei ole julkinen.) 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3.Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6. Solmii sopimuksen valituksi tulleen tarjoajan kanssa. Sopimus syntyy vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja tarjoaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.2.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.1.2019
«« Takaisin